Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Sveiki visi! Grįžtu į eterį. Ne todėl, kad kalėjime staiga atsirado internetas. Tiesiog, draugams telefonu ar laiškais perdavinėsiu mano mintis, o jie jas čia talpins. Ir komentarus prižiūrės. Nuotaika mano gera, kovinga ir darbinga. Yra laiko pasigilinti į vidaus ir užsienio klausimus. Rašau kelis darbus ta tema.

O šiandien – viena geopolitinė pastaba. Ukraina yra pavyzdys, kaip ciniškai Amerika išnaudoja tokias šalis. Vyksta arši Amerikos kova prieš Rusiją dėl to, koks bus ateities pasaulis. Amerika trokšta toliau jame viešpatauti, bet Rusija pasakė – ne, gana, yra ir kitos, ne vien tik mikimauzinės civilizacijos, šalys, regionai. Ir kad jie neatsitiestų,

Amerika apdirbo Ukrainą ir Pabaltį taip, kad jie taptų itin rusofobiškais. Tai ir įvyko. Laimei, ne iki galo, nes yra žmonių, kurie niekada nepasiduos šiai manipuliacijai.

***

Всем привет! Я снова в эфире. Не потому, что в тюрьме вдруг появился интернет. Просто я передам друзьям свои мысли по телефону или в письмах, а они разместят их здесь. И комментарии будут контролироваться. Настроение хорошее, борюсь и работаю. Есть время углубиться во внутренние и внешние проблемы. Пишу несколько статей на эту тему.

А сегодня – одна геополитическая нота. Украина — пример того, как цинично Америка эксплуатирует такие страны. Между Америкой и Россией идет ожесточенная битва за то, каким будет мир будущего. Америка хочет и дальше в ней доминировать, а Россия сказала – нет, хватит, есть и другие страны и регионы, не только микимаузские цивилизации.

И чтобы они не оправились, Америка переработала Украину и Прибалтику так, что они стали крайне русофобскими. Вот что случилось. К счастью, не полностью, ведь есть люди, которые никогда не поддадутся на эту манипуляцию.

***

AKTUALUS SKAMBUTIS

2022 09 30

Algirdo Paleckio pranešimas iš kalėjimo