Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Eduardas Vaitkus, už kurį praėjusiose prezidento rinkimuose balsavo virš 7% Lietuvos rinkėjų, sudarė parlamentinę rinkiminę sutartį su politine partija „Kartu su Vyčiu“.

Šis žingsnis yra visiškai suprantamas, nes, nespėjus įregistruoti savo „Naują politinę jėgą“, tam kad dalyvauti Seimo rinkimuose reikalingas oficialus juridinis „stogas“.

Pats E. Vaitkus teigia, kad partija “Kartu su Vyčių“ pilnoje apimtyje priėmė jo 31 punkto rinkiminę programą.

Tinklapis Nauja politinė jėga – NPJskelbia prof. Eduardo Vaitkaus ir jo būsimos komandos dalyvausiančiose Seimo rinkimuose darbus ir kviečia kartu siūlyti bei tobulinti, prisidėti bei dalyvauti kuriant šalį, kurioje patys norėtume gyventi ir palikti savo vaikams.

Priimti:

1. Užsienio agentų įstatymą.

2. Ypatingojo prokuroro įstatymą pagelbėt kovai su korupcija.

3. Pakeisti įstatymą :

3.1. Politinės partijos negali būti finansuojamos iš valstybės biudžeto.

3.2. Centrinis rinkimų balsų skaičiavimo kompiuteris negali būti užsienio valstybėje ir/ar privačiose rankose.

3.3. Balsų skaičiavimo procedūra skaidri, vieša, on-line.

4. Atmesti Stambulo konvencijos ratifikavimą Seime.

5. Uždrausti LGBT propagandą visose švietimo įstaigose.

6. Atšaukti draudimą pirkti elektrą iš Baltarusijos tiesiogiai.

7. Atstatyti diplomatinius ryšius su Rusija ir Baltarusija.

8. Nutraukti finansinę ir karinę paramą Ukrainai.

9. Uždrausti siųsti Lietuvos karius į užsienio valstybes.

10. Uždrausti skraidyti Lietuvos oro erdvėje lėktuvams, galintiems nešti atominį ginklą.

11. Sumažinti PVM mokestį maisto produktams ir vaistams.

12. Numatyti baudžiamąją atsakomybę už Konstitucijos sulaužymą.

13. Išviešinti KGB sąrašus.

14. Nuimti signatarų rentas ir apsaugą V. Landsbergiui.

15. Pranešti ar gyva Garliavos mergaitė.

16. Panaikinti senaties terminą korupciniams nusikaltimams.

17. Parengti Seimo nario atšaukimo mechanizmą.

18. Parengti ir priimti naują Lietuvos saugumo ir gynybos strategiją – Taika be karo.

19. Inicijuoti Naujos Taikos visoje Europoje derybas (kartu su Rusija) Vilniuje.

20. Neįvesti jokių naujų mokesčių – nekilnojamo turto, akcizų, karo.

21. Išviešinti visą Lietuvos biudžetą.

22. Atšaukti privalomą karinę tarnybą.

23. Pravesti referendumą dėl finansinės nepriklausomybės susigrąžinimo.

24. Pravesti referendumą dėl dalyvavimo kariniuose blokuose.

25. Pravesti referendumą dėl Nepriklausomybės atsisakymo Europos Sąjungos naudai.

26. Priimti įstatymą, kad peticija, kurią paremia virš 2000 žmonių turi būti svarstoma Vyriausybėje, o jeigu paremia virš 5000 žmonių – turi būti svarstoma Seime.

27. LRT pertvarka.

28. Seimo narių netvirtinti Lietuvos ministrais.

29. Įteisinti grynuosius pinigus ir atšaukti jų naudojimo apribojimus.

30. Sustabdyti Lietuvos medicinos ir švietimo sistemos privatizavimo eigą.

31. Nacionalizuoti Ignitis.

Šiame istoriniame Lietuvos etape ši opozicinė darbų programa yra gana adekvati ir optimali. Gal tik trūksta reikalavimo išlaisvinti visus politinius kalinius, nacionalizuoti visus strateginius objektus ir įrašyti socialinės Lietuvos valstybės modelį kaip tikslą į Konstituciją.

E. Vaitkus „Kartu su Vyčiu“ turi suregistruoti savo kandidatus daugiamandatinėje ir vienmandatėje apygardose bei suburti savo agitatorius ir stebėtojus. Pats E. Vaitkus kviečia visus pritariančius paskelbtiems busimiems darbams ir norinčius bei galinčius dalyvauti bendrame sąraše ir vienmandatėse apygardose į savo komandą.

Tokia rinkiminė strategija, žinoma, yra gana rizikinga. Kaip sakoma, priešai, oponentai ir spectarnybos nesnaudžia. Jau dabar jam trukdoma visais įmanomais būdais. Pažiūrėsim, kas iš viso to išeis…

***

Eduardas Vaitkus: „Turime tapti SAVO šalies šeimininkais!“