Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Nepriklausoma kovo 11-ios Lietuvos Respublika mini eilines savo egzistavimo metines. Šia proga ankstesniais metais šalies prezidentas G. Nausėda sveikindamas Lietuvos žmones kalbėjo apie valstybes ir žmogaus atgimimą bei apie Lietuvoje sukurtą stebuklą.

Suverenitetas, konstitucinė demokratija, tarptautinės teisės paisymas bei žmogaus teisių garantavimas – tai pagrindinai siekiai, kurie buvo skelbiami 1990 metų Kovo 11 Akte dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Dabar galima realiai suvokti ir pamatyti, kas iš viso to gavosi.

Iš tiesu, tai kas vyksta šiandien mūsų šalyje – tikras „stebuklas“. Suvereniteto atsisakymas, Konstitucijos nepaisymas, kišimasis į kitų valstybių vidaus reikalus, politinės represijos, socialinė atskirtis, skurdas, emigracija, savižudybės, nacių garbinimas, kultūros degradavimas, istorinė mitologija, valstybės militarizavimas bei įsitraukimas į karinius veiksmus, pagaliau paties žmogaus griūtis – tokios dabartinės landsberginės „nepriklausomybės“ realijos.

Atgimimas transformavosi į išsigimimą, nutautėjimą ir nužmogėjimą. Politinis šalies elitas sukūrė Lietuvoje policinę valstybę su politizuota ir korumpuota teisėtvarka, kas iš esmės yra dėsningas periferinio pusiau kolonijinio kapitalizmo šalies reiškinys.

Istorijos ironija yra ta, kad iš esmės nebeliko pačio kovo 11-ios šventės objekto – Nepriklausomos valstybės. De facto ir de jure „elitas“ Lietuvos nepriklausomybę jau senokai pardavė tarptautinėms korporacijos ir institucijoms, tokioms kaip NATO ir ES, kurios teisės aktai yra viršesni už Lietuvos. Vidaus politiką, ypač ekonominę, diktuoja Briuselis, užsienio – Vašingtonas. Nepriklausomos Lietuvos finansus ir žiniasklaida valdo svetimi bankai ir kapitalai.

Kaip rodo įvairios sociologinės apklausos ir net oficiali Lietuvos ir ES statistika, dauguma mūsų šalies žmonių gyvena akivaizdžiai socialiai neteisingoje visuomenėje, kurios viršuje yra nedidelis elitas, per vidurį – nereikšmingas vidurinis sluoksnis, o apačioje, pačiame visuomenės dugne – didžioji dalis visuomenės.

Ši „stebuklinga“ socialinė piramidė ir ideologinis virusas „Rusai puola“ bei geopolitinės marionetės, kurios ne gaila, vaidmuo ir sudaro dabartinės Lietuvos „nepriklausomybės“ esmę ir prasmę.

TA informacija