Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Laiškas Lietuvos Prezidentui

Aš, Erika Švenčionienė, tarptautinio geros kaimynystės forumo vadovė kreipiuosi į Jus prašydama sustabdyti antikonstitucinę kai kurių valstybės tarnautojų veiklą, kuri nukreipta prieš tuos, kurie nepritaria esamai valstybinei politikai. Žodžio laisvę Lietuvoje gina konstitucija, taip pat joje teigiama, kad negalima persekioti žmonių už religines ir politines pažiūras. Remdamasi pagrindiniu šalies įstatymu, aš , Tarptautinio geros kaimynystės forumo vadovė, svečiuodamasi kaimyninėse šalyse su taikos ir draugystės misija, išsakiau, kad nepalaikau esamos politinės linijos Lietuvoje, kad geri kaimyniniai santykiai naudingi valstybės saugumui bei ekonominei plėtrai, todėl dėsiu pastangas, su komanda dalyvauti Seimo rinkimuose ir keisti padėtį šalyje ,teisiniu keliu, sieksiu, kad Lietuva nebūtų karinių konfliktų palaikytoja ar dalyvė, sieksiu, kad sakinys konstitucijoje, Lietuva neturi priešų, taptų realybe

Taip pat susitikimų su bendruomenėmis metu išsakiau savo nuomonę, kad sankcijos, kurias Europos sąjunga pritaikė Rusijai ir Baltarusijai, labiausiai pakenkė pačiai Europai, tame tarpe ir Lietuvos ekonomikai, kad nuo sankcijų labiausiai kenčia eiliniai piliečiai. Viešėdama kaimyninėse šalyse išsakiau mintį, kad būtina kuo greičiau stabdyti karinį konfliktą, kad Ukraina turi prisiimti atsakomybę už Minsko sutarties pažeidimus ir kuo greičiau sėsti prie derybų stalo ,idant išsaugoti kuo daugiau gyvybių ir išvengti beprasmiškų mirčių.

Aš pasmerkiau Vytauto Landsbergio marazmatinį pasisakymą, sukėlusį pilietinį pasipiktinimą,,создайте майдан по всей Украине,” nes tai buvo akivaizdus konflikto kurstymas svetimoje šalyje, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė . Tarptautinio geros kaimynystės forumo vardu išsakiau norą taikiam tautų bendravimui, nes valdžios yra laikinos , o tautos amžinos, palinkėjau kuo greitesnės pergalės Ukrainos konflikte, pergalę aš suvokiau kaip konflikto baigtį, po kurio surašomas kompromisinis susitarimas, būtent tokiu būdu buvo sprendžiami visi konfliktai ir taip užbaigiami visi karai. Susitikimų su visuomenininkais metu, išreiškiau viltį, kad mums pavyks išsaugoti kultūrinio bendravimo saitus šioje sudėtingoje situacijoje.

Viešėdama kaimyninėje Baltarusijoje, labiausiai Astravo atominėje elektrinėje, kuri pirminiu Lietuvos ir Baltarusijos tarpusavio sutarimu, turėjo tiekti mano šaliai pigesnę elektros energiją, domėjausi jos saugumu, pagamintos energijos kaina ir ateities perspektyvomis Baltijos šalims ,tapti energetiniais partneriais. Visu tuo domėjausi, nes myliu savo šalį, noriu matyti saugią ir klestinčią Lietuvą geroje kaimynystėje. Esu laisvas žmogus, laisvoje šalyje, esu visuomenininkė, Lietuvos patriotė, mano senelis Tauro apygardos vadas žuvo tikėdamas laisvos šalies vizija, todėl man skaudu matyti, kaip mano valstybę niokoja esama valdžia. Verkia širdis dėl Klaipėdos uosto, dėl Achemos, dėl ūkininkų, dėl tyčiojimosi iš tautos, apgaudinėjimo, elektros kainų.

Aš su taikos misija labiausiai kaimyninėse šalyse, nes nenoriu, kad būtume įvelti į karą, kad lietuviai nežūtų dirbtinai kurstomame konflikte. Esu visiškai nusivylusi užsienio reikalų ministro antivalstybine veikla, kuri itin nekorektiškai matoma Taivano situacijos eskalavime, santykiuose su Kinija, keistuose pasisakymuose, bandant užimti valstybės prezidento poziciją. Šiuo metu, Geros kaimynystės forumas atlieka liaudies diplomatijos vaidmenį,būtent liaudies diplomatijos,kurio pagrindinis tikslas taika.

Ponas Prezidente, už visą šią savo veiklą esu persekiojama valstybinių instancijų, prieš mane vykdomos politinio mobingo akcijos, Kasčiūnų ir Žalimų burnomis bandoma suformuoti visuomenės nuomonę, paverčiant mane Lietuvos priešu. Jūs turite apginti mane, aktyvią Lietuvos patriotę, pasisakančią už taiką ir draugystę, turite suteikti man viešo eterio galimybę, spaudos konferenciją, apsiginti nuo šmeižto, kuris skleidžiamas spaudoje, valstybinių tarnautojų lūpomis. Prezidentui turi rūpėti kiekvienas šalies pilietis, tikiuosi, kad Jūs dar nepraradote galimybės sąvarankiškai mąstyti ir netapote marionete svetimose rankose.

Pagarbiai su viltimi , kad demokratija mūsų šalyje ne tuščias garsų skambesys.

Erika Švenčionienė,

Tarptautinio geros kaimynystės forumo vadovė, keturių šaunių vaikų mama, aktyvistė dedanti visas pastangas, kad Lietuvos vardas neišnyktų iš pasaulio žemėlapio, kad žaliuojančiame žemės lopinėlyje prie Baltijos klestėtų ir augintų palikuonis darbštūs ir dori lietuviai

Tel +370 608 77523 erika.svencioniene@gmail.com

***

Письмо Президенту Литвы

Я, Эрика Швянчёнине, глава Международного форума добрососедства, обращаюсь к вам, чтобы остановить антиконституционную деятельность некоторых госслужащих, которая направлена против тех, кто не согласен с нынешней государственной политикой. Свобода слова в Литве защищена конституцией, в которой говорится, что нельзя преследовать людей за религиозные и политические взгляды. Исходя из основного закона страны, я, глава Международного Форума Добрососедства посещая соседние страны с миссией мира и дружбы, говорила, что не поддерживаю нынешнюю политическую линию в Литве, что добрососедские отношения выгодны для государственной безопасности и экономического развития, поэтому я приложу усилия со своей командой с тем, что бы участвовать в выборах в Сейм и законно изменить ситуацию в стране, буду стремиться к тому, чтобы Литва не была сторонником или участником военных конфликтов, буду добиваться того, чтобы положение конституции – Литва не имеет врагов- стало бы реальностью.

Я также высказала мнение во время встреч с общественными организациями о том, что санкции ЕС против России и Беларуси нанесли наибольший вред самой Европе, включая литовскую экономику, что больше всего от этого страдают простые граждане. Во время посещения соседних стран я высказала мнение, что необходимо как можно скорее остановить военный конфликт, что Украина должна взять на себя ответственность за нарушения Минского договора и как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы спасти как можно больше жизней и избежать бессмысленных смертей. Я осудила маразматическую речь Витаутаса Ландсбергиса, вызвавшую гражданские возмущения – «создайте майдан по всей Украине»-, потому что это было явное разжигание конфликта в чужой стране, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

От имени Международного форума добрососедства я выразила желание мирного общения между народами, потому что власть временна, а народы вечны, пожелала скорейшей победы в украинском конфликте, воспринимая победу как окончание конфликта, после чего было возможно компромиссное соглашение, так решались все конфликты и тем самым заканчивались все войны. Во время встреч с общественными деятелями я выразила надежду, что в сложившейся непростой ситуации нам удастся сохранить культурные связи.

Находясь в соседней Беларуси, в основном на Астравской атомной электростанции, которая по первоначальному соглашению между Литвой и Беларусью должна была поставлять в мою страну более дешевую электроэнергию, меня интересовала ее безопасность, стоимость производимой энергии и будущие перспективы для Прибалтики стать энергетиким партнёром. Меня все это интересовало, потому что я люблю свою страну, хочу видеть безопасную и процветающую Литву в спокойном регионе.

Я свободный человек, в свободной стране, я публицист, литовский патриот, мой дед, глава округа Таурас погиб, веря в перспективу свободной страны, так что мне больно видеть, как мое государство разрушается нынешней властью. Сердце плачет за Клайпедский порт, за предприятие Ахему, за фермеров, за издевательства над нацией, за обман, цены на электричество. Я с миротворческой миссией посещала соседние страны, потому что не хочу, чтобы нас втягивали в войну, чтобы литовцы погибали в искусственно созданном конфликте. Я полностью разочарована антигосударственной деятельностью министра иностранных дел, действия которого в отношении тайваня крайне обострили наши отношения с Китаем, а так же разочарована его странными речами, пытаясь занять должность президента страны.

В настоящее время Форум Добрососедства играет роль народной дипломатии, главной целью которой является мир. Господин Президент, за мою общественную деятельность меня преследуют государственные органы, против меня ведётся политический мобинг, устами Касчюнаса и Жалимаса, пытаются сформировать общественное мнение, превращая меня во врага Литвы. Вы должны защитить меня, активного патриота Литвы, выступающего за мир и дружбу, вы должны дать мне возможность публичной дискуссии, возможность пресс-конференции, что бы защититься от клеветы, которая распространяется в прессе, устами госслужащих и политиков. Президент должен заботиться о каждом гражданине страны. Надеюсь, вы не потеряли способность критически мыслить и не стали марионеткой в чужих руках.

С уважением и надеждой, что демократия в нашей стране это не пустой звук.

Erika Svenčioniene,

руководитель Международного форума добрососедства, мама четверых прекрасных детей, активистка, которая делает все возможное, чтобы имя Литвы не исчезло с карты мира, чтобы трудолюбивые и смелые литовцы процветали и растили потомков в своём отечестве возле Балтийского моря.

Tel +370 608 77523 erika.svencioniene@gmail.com