Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Visame pasaulyje vyksta milžiniškos demonstracijos prieš Izraelio vykdomą nekaltų civilių žudymą Gazoje: Londone, Milane, Paryžiuje, Romoje ir kituose Europos didmiesčiuose renkasi tūkstančiai žmonių, Irako, Irano, Turkijos, Jemeno bei kituose arabų šalių sostinėse – tūkstančių tūkstančiai.

Grupė palaikančių Palestiną aktyvių piliečių, susibūrusių aplink portalą Palestina.lt, kuris skirtas platinti informacijai apie Palestiną lietuvių kalba, spalio 19 diena surengė Vilniuje Tylos eisena prieš smurtą Gazoje“.

Akcijos organizatoriai įspėjo: „Smurtautojai, rasistai, antisemitai, provakatoriai, įžeidinėtojai, okupanto nusikaltimų teisintojai yra nepageidaujami. Pasirodę jie bus atiduoti tiesiai į Vilniaus miesto policijos pareigūnų rankas“.

Eisena prasidėjo nuo Katedros ir judėjo link V. Kudirkos aikštės. Jos dalyviai ant riešų ryšėjo oranžines juosteles, rankose laikė kapinių žvakes, Palestinos vėliavas bei plakatus su užrašais lietuvių ir anglų kalbomis „Ne aparteidui, okupacijai, karo nusikaltimams“, „Sustabdykite genocidą ir okupaciją“, „Izraelis per 10 dienų Gazoje nužudė 1200 vaikų“ ir kt.

Vienas Renginio organizatorių, „ Palestina .lt“ bendraįkūrėjas Andrius Mažeika teigė, kad Izraelis vykdo kolektyvinę Gazos gyventojų bausmę, kad žydų valstybe yra okupantas, kritikavo Lietuvos sisteminę žiniasklaidą ir valdžią bei kvietė pasirašyti peticiją, kurioje atsiribojama nuo tokios oficiozinės pozicijos.

Prieš solidarumo su Palestina eisena protestavo ir keletas Izraelio palaikytojų, tarp jų ir žinomas veikėjas, buvęs Vilniaus mero R. Šimašiaus padėjėjas, buvęs Izraelio karis bei Ukrainos užsieniečių legiono dalyvis Danielius Lupshitzas, kuris teigė nesuprantąs, ką eisenos dalyviai gina ir kokiu pagrindu ji suorganizuota. Tarp jo ir eisenos dalyvių įvyko ne vienas apsižodžiavimas.

Kaip musuose įprasta, visos sisteminės žiniasklaidos informaciją apie šį renginį ir buvo sukoncentruota būtent į epizodus su D. Lupshitzo „protestavimu.

TA informacija

***

Viešas kvietimas pasmerkti smurtą Gazoje (Peticija)

Šiuo metu Izraelis 365 kv. km dydžio Gazos teritorijoje, kurią jis laiko absoliučioje apsiaustyje, vykdo nediferencijuoto bombardavimo kampaniją, kurios metu jau nužudyta virš tūkstančio civilių žmonių, sugriauti ištisi gyvenamieji rajonai,ligoninėse situacija katastrofiška, ir Izraelis blokuoja elektros, kuro, maisto, medikamentų ir humanitarinės pagalbos tiekimą.

Tai –kolektyvinė bausmė, kuri ne tik prieštarauja moralei bei žmoniškumui, bet ir pažeidžia tarptautinės teisės normas (konkrečiai – Ketvirtąją Ženevos Konvenciją), kuriose ji yra įvardijama kaip karo nusikaltimas.

Kolektyvinė bausmė neigia pamatinį teisinį principą, kuris numato, jog už padarytą nusikaltimą turi atsakyti tik jo kaltininkai, užsakovai ir vykdytojai. Nekalti žmonės negali būti baudžiami už tai, ko nepadarė. Tačiau daugiau kaip du milijonai Gazos gyventojų, maždaug pusė kurių – vaikai, šiuo metu yra baudžiami už tai, dėl ko nėra kalti.

Šis bombardavimas prasidėjo po to, kai po „Hamas“ įvykdytos atakos, spalio 8-ąją Izraelis pradėjo visišką Gazos ruožo apsiaustį: sustabdė maisto, vandens ir elektros tiekimą į visą Gazos teritoriją, kurią jis yra okupavęs nuo 1967 metų.

Mes, žemiau pasirašiusieji,

  1. smerkiame vykdomą smurtą ir nekaltų civilių žudymą;

  2. kategoriškai pasisakome prieš smurto veiksmų prieš civilius gyventojus rėmimą, finansavimą, teisinimą ir kurstymą;

  3. reikalaujame nedelsiant nutraukti Izraelio vykdomą Gazos bombardavimą, per kurį žūva nekalti civiliai, įskaitant kūdikius ir vaikus;

  4. griežtai atsiribojame nuo visų ir bet kokių raginimų vykdyti karo nusikaltimus ir/ar nusikaltimus žmoniškumui bei nuo visų ir bet kokių Lietuvos politinių institucijų ar pavienių valdžios pareigūnų reiškiamo palaikymo Izraelio veiksmams, kurie gali būti pripažinti nusikaltimais žmoniškumui;

  5. raginame reikalauti Izraelio sustabdyti smurtą Palestinoje, nedelsiant nutraukti Gazos blokadą, Palestinos karinę okupaciją ir joje vykdomą apartheidą, i  siekti taikos, o ne tęsti karą.

Pasirašyti peticija galima čia: https://www.peticijos.lt/visos/83857/viesas-kvietimas-pasmerkti-smurta-gazoje/