Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

2023 m. balandžio 21-22 dienomis Minske vyko du svarbūs antinacistiniai visuomeniniai – politiniai renginiai.

Pirmiausia buvo surengtas neeilinis XIV Baltarusijos komunistų partijos suvažiavimas. Suvažiavimo delegatai priėmė naujos redakcijos Statutą ir Nutarimą dėl perregistravimo procedūros rengimo ir vykdymo pagal atnaujintų teisės aktų reikalavimus. Į suvažiavimą atvyko beveik 2,5 šimto delegatų ir šimtas svečių. Tai bendraminčiai iš užsienio: Armėnijos, Gruzijos, Uzbekistano, Portugalijos, Vokietijos, Vengrijos, Venesuelos, Kinijos, Ukrainos ir Rusijos komunistai. Šiame forume internetu taip pat dalyvavo Moldovos, Azerbaidžano, Tadžikistano, Kazachstano, Padnestrės, Pietų Osetijos, Turkmėnistano, Lietuvos, Latvijos, Estijos komunistai ir kitos kairiosios partijos iš Europos, Azijos, Amerikos. Atvyko Rusijos Federacijos Komunistų partijos vadovas Genadijus Ziuganovas. Nauji nariai suvažiavime gavo partijos bilietus. Baltarusijos Komunistų partija pasiruošusi modernizuoti savo vidinį partinį gyvenimą – aktyviau dirbti „pirminių organizacijų“ lygmenyje, bendrauti bei dirbti su jaunimu. O priežastis – ne tik atnaujintoje Konstitucijoje, Rinkimų kodekse, politinių partijų veiklos, pilietinės visuomenės įstatymų pataisose, bet ir dabarties iššūkiuose, kai kelia galvą modernus neofašizmas, vyksta hibridiniai karai ir plinta įvairus feikai.

Antra, vyko Tarptautinis antifašistinis forumas „Tarptautinio komunistinio judėjimo užduotys kovojant už pažangių jėgų solidarumą prieš naują fašistinę grėsmę žmonijai“, kuriame dalyvavo daugiau nei 50 šalių atstovai. Forumą organizavo kairiosios patriotinės Rusijos jėgos kartu su Baltarusijos respublikos vadovybe. Rusijos Federacijos Komunistų partijos pirmininkas Genadijus Ziuganovas Forumo išvakarėse pareiškė: „ Į forumą susirinks atstovai nuo Pekino iki Havanos. Rengiame jį per Lenino gimtadienį, nes lenininė – stalininė modernizacija mums tada padėjo nugalėti fašizmą, mes ir šiandien jį nugalėsime“. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenko atsiuntė sveikinimą forumo dalyviams. „ Jus išsikėlėte sau kilnų tikslą – perspėti žmoniją apie eilinės pasaulinės katastrofos pavojų, kurios viena iš apraiškų yra antihumaniškiausių ir nežmoniškiausių ideologijų ir praktikų atgaivinimas. Atrodytų, visiems laikams praeityje likusios nacizmo idėjos šiandien randa naujų pasekėjų labiausiai apsišvietusiose pasaulio šalyse. Todėl komunistinių idėjų šalininkų balsas kovoje už kiekvieno žmogaus teisę į taiką ir kūrybą turi skambėti atkakliai ir be kompromisų“, – pažymėjo Baltarusijos prezidentas.

Pagal tarptautinio antifašistinio forumo rezultatus jo dalyviai priėmė kreipimasį į visus geros valios žmones „Apsaugokim žmoniją nuo fašizmo!“.

TA informacija