Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

2022 m gruodžio 10 d. Prienų rajono kaimo turizmo sodyboje įvyko išplėstinis Visuomeninio Judėjimo „Teisingumo Aušra“ susirinkimas, į kurį suvažiavo jo nariai ir rėmėjai iš įvairių Lietuvos vietovių.

Susirinkimo eiga parodė, kad nepasiteisino kai kuriuose socialiniuose tinkluose skleidžiami gandai apie galimą TA skilimą bei nesutaikomus vidinius prieštaravimus. Susirinkimo dalyviai vieningai išrinko savo organizacijos pirmininką bei patvirtino kandidatūrą būsimuose LR Prezidento rinkimuose.

Visuomeninio Judėjimo „Teisingumo Aušra“ pirmininku vienbalsiai išrinktas Darius Norkus. Išrinkti ir 5 jo pavaduotojai. Darius Norkus gimė 1963 netais Alytaus rajone. Jis yra įgyjęs aukštąjį ekonomisto išsilavinimą, žino užsienio rusų ir anglų kalbas, turi politinę valstybinio valdymo ir verslo patirtį.

Prieš svarstant kitą klausimą susirinkimo dalyviams buvo perskaitytas „Teisingumo Aušros“ įkūrėjo, politinio landsberginio režimo kalinio Algirdo Paleckio laiškas, kuriame jis pasiūlė bųsimuose prezidento rinkimuose palaikyti „Tarptautinio Geros Kaimynystės Forumo“ vadovės Erikos Švenčionienės kandidatūrą. Susirinkimas šiam pasiūlymui vieningai pritarė.

Susirinkusieji taip pat apsvarstė savo poziciją dėl grupės visuomenininkų rengiamo gruodžio 13 d. protesto – mitingo. Po diskusijų nutarta, kad kiekvienas „Teisingumo Aušros“ narys gali savarankiškai apsispręsti dėl savo individualaus dalyvavimo šiame renginyje, tačiau „Teisingumo Aušra“ kaip politinė organizacija su savo atributika jame nedalyvaus.

Susirinkime taip pat buvo aptariami „Teisingumo Aušros“ struktūrizavimo, tolimesnio organizacijos stiprinimo ir jos pertvarkymo į politinę partiją bei kiti aktualūs klausimai.

TA informacija

***

   „Teisingumo Aušros“ pirmininkas Darius Norkus