Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

TA pirmininko Dariaus Norkaus pranešimas

Informuoju Visuomeninio Judėjimo „Teisingumo Aušra“ narius ir rėmėjus, bei plačią visuomenę, kad mano išrinkimas besikuriančios partijos „Mes Lietuva“ pirmininko pavaduotoju su nieko (tame tarpe ir su A. Paleckiu) nebuvo derinamas, tai mano asmeninis apsisprendimas.” Teisingumo Aušra” yra ir toliau liks savarankiška organizacija su savo programa ir kairiąja – patriotine ideologija.

Kita vertus, TA nėra politinė partija. Mes esame visuomeninis judėjimas ir jokie įstatymai nedraudžia mūsų nariams būti ir kitų politinių, bei visuomeninių organizacijų dalyviais. Tai kiekvieno žmogaus politinio išprusimo ir vidaus įsitikinimų reikalas. Bet tokia TA nario būsena turi būti žinoma Judėjimo vadovybei, o išskirtiniai atvejai (prie kurių, be abejo, priskirtinas ir TA pirmininko žingsnis) turi būti svarstomi Valdyboje. Pripažįstu savo klaidą šioje situacijoje.

Teisingumo Aušra visada laikysis savo programinių nuostatų ir tikslų. Mes pasisakome už mūsų šalies suvereniteto atkūrimą, geranoriškus santykius su kaimyninėmis valstybėmis, už socialinį valstybingumo modelį. Mes prieš šalies militarizavimą, rusofobiją bei karo kurstymą, už naują socialinį – ekonominį ir politinį kursą, už tiesą ir teisingumą.

Mes pasirengę bendradarbiauti su įvairiomis politinėmis ir visuomeninėmis jėgomis, kurioms artimi mūsų tikslai ir vertybės. Mes taip pat pasiryžę bendradarbiauti dėl konkrečių ir visuomenei aktualių klausimų ir su kitomis opozicinėmis organizacijomis, bei atskirais visuomenininkais ir politikais.

Apie naujus politinius darinius spręsime iš jų programinių nuostatų ir realių veiksmų.

Tikriausiai kai kurie ‘Teisingumo Aušros’ nariai dalyvaus ir besikuriančios partijos „Mes Lietuva“ bei kitų politinių darinių veikloje. Tik svarbu, kad jie suvoktų savo pareigą ir misiją įvairiais būdais ir įvairiomis aplinkybėmis puoselėti bei skleisti mūsų visuomeninio judėjimo idėjas ir nuostatas.

D. Norkus

TA pirmininkas

2023-08 -28

Vilnius