Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Buržuazinės Lietuvos elitas tolimais 1918 metais paskelbęs su okupacinės vokiečių administracijos palaiminimu ir palaikymu apie savo „Nepriklausomos valstybės “ įsteigimą ir pralaimėjęs kartu su savo šeimininkais ir globėjais Antrąjį pasaulinį karą, dabar kviečia sau į pagalbą vokiečių karinę brigadą. Mūsų teritoriją atiduodama užsienio kariškiams, už mūsų lėšas jiems statomos karinės stovyklos bei gyvenamieji namai, plėtojama militaristinė infrastruktūra.

Taigi, istorijos ratas eilinį karta apsisuko. Kaip kadaise Smetona su Kaizeriu bei Ambrazevičius su Fiureriu, taip dabar Landsbergis su Kancleriu vėl užtikrina mūsų nepriklausomybę.

Visa „Nepriklausoma Lietuvos valstybė“ šiandien – tai gryna butaforija. Finansinė sistema valdo skandinaviški bankai, oficiozinė žiniasklaida priklauso užsienio kapitalui, vidaus ir užsienio politika diktuoja ES ir NATO.

Buržuazinėje Vasario 16 Lietuvoje klesti tik stambaus kapitalo ir valdančios politinės klasės sluoksniai bei jos aptarnaujantis šou biznio, teisėtvarkos ir propagandinės žiniasklaidos atstovai, tai yra kapitalistinis elitas. Visi jie susikūrė ir toliau kuria „gerovės valstybę“ sau. Visi jie šiandien ir šlovina „nepriklausomą“ Lietuvą.

Veidmainiškai klykaudama apie demokratijos ir žodžio laisvės apribojimus kaimyninėse šalyse mūsų dabartinė valdžia net nemirktelėdama pažeidinėja konstitucines žmogaus teises savo pačių valdomoje šalyje. Valdžia organizuoja puolimą prieš demokratiją, vykdo laisvo žodžio ir informacijos, laisvos minties ir nuomonės, mitingų draudimus, įvedinėja cenzūrą žiniasklaidoje, organizuoja teisminius kitaminčių persekiojimus bei jų bauginimo kampanijas, kursto karinė psichozė, militarizuoja ekonomiką.

Šalies ekonomikos militarizavimas – tai ekonominių resursų mobilizacija karinėms reikmėms kitų šalies ūkio sektorių sąskaita, pirmiausiai socialinės sferos. Kaip sakoma, patrankos vietoje sviesto. Militarizavimas keičia ekonomikos struktūrą, ekonomika politizuojama, daugėja ekonomiškai nepagrįstų projektų pasiūla, bloginamas šalies investicinis klimatas, didėja verslo rizika.

Mūsų valdantieji nuolankiai tarnauja savo globaliems šeimininkams. Jie besąlygiškai įsipaišo į bendrą rusofobišką geopolitinį kontekstą, padeda nacistiniai Ukrainos valdžiai ir išsigimstančiams Vakarams gibridiškai kariauti su Rusiją bei sukuria uzurpavusiam Lietuvą «elitui» palankią vidaus dirvą artėjančių rinkimų išvakarėse.

Lietuvos buržuazinis „elitas“ išdavė savo LDK protėvius, kurie kartu su slavais šimtmečius kariavo prieš Vakarų civilizacijos invaziją. Jis taip pat įvykdė ir socialinės išdavystės akta be jokių referendumų pakeisdamas visuomeninę tarybinę darbo žmonių santvarką.

Ir nesvarbu kas valdžioje – konservatoriai, socialdemokratai ar žalieji valstiečiai. Visos buržuazines valdžios žino tik vieną „tiesą“ ir vieną „teisingumą“ – bet kokia tiesa ir bet koks teisingumas jiems pavojingi! Todėl visais įmanomais frontais ir kovoja su kitaminčiais bei persekioja savo nuomonę turinčius piliečius.

Akivaizdu, kad įsigalėjusi Lietuvoje monopolistinio kosmopolitinio kapitalizmo sistema atvedė šalį į aklavietę. Dabartinė santvarkinė ir civilizacinė Lietuvos valdžios orientacija – tai karo, degradacijos ir susinaikinimo kelias.

Tik taikos, geros kaimynystės ir socialinės valstybės siekiai gali užtikrinti tolimesnę mūsų tautos ir liaudies egzistenciją.

TA informacija