Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Edmundas Kasperavičius gimė 1945 m. kovo 5 d. Vičaičių kaime, Raseinių rajone. 1962 m. baigė Tauragės miesto vidurinę mokyklą, įstojo į Leningrado S. Kirovo vardo karo institutą ir jį baigė 1966 m., gavęs diplomą su pagyrimu ir karo vertėjo iš anglų kalbos pažymėjimą. Vėliau jis įstojo į Karinį užsienio kalbų institutą , įšmoko kinų kalbą, tobulinosi anglų kalba, 1974 m. baigė institutą su pagyrimu ir išvyko tolesnei tarnybai į Chabarovsko miestą. Dešimt metų tarnavo Tolimuosiuose Rytuose, už darbą Afganistane buvo apdovanotas Tarybų Sąjungos Raudonosios žvaigždės ordinu ir dviem Afganistano ordinais. Grįžęs iš Afganistano pasiprašė dirbti į gimtąją Lietuvą bet prieš tai dalyvavo po žemės drebėjimo Spitake gelbėjimo darbuose, Černobylio atominės elektrinės katastrofos padarinių likvidavime, už ką buvo apdovanotas Garbės ordinu. 1990 m. komandiruotas į LKP CK ant TSKP platformos. 1991 m., po tragiškų sausio įvykių sugrąžinus Respublikos televizijos ir radijo transliavimo komitetą Komunistų partijos kontrolei pirmasis pasirodė televizijos ekrane ir iki liepos mėnesio praktiškai vienas transliavo televizijos programas lietuvių kalba. Ši televizija liaudyje buvo vadinama „kaspervizija“. Vėliau studijavo Pekino užsienio kalbų institute. Kinijoje sutiko žinią apie Tarybų Sąjungos sugriovimą, proamerikietiškos administracijos atėjimą į valdžią savo gimtinėje. Lietuvoje buvo apkaltintas pasikėsinimu įvykdyti perversmą ir įtrauktas į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą. Kinija atsisakė išduoti jį Lietuvai. Negalėdamas grįžti į tėvynę, jis liko dirbti ir gyventi Kinijoje iki 2018 m. Dabar su šeimą gyvena Maskvoje. Lietuvoje išleido penkis atsiminimų tomus bendru pavadinimu „Gyvenime visko būna“ .

TA informacija

***

2022 07 29

Edmundas Kasperavičius