Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Margaritos Drobiazko pareiškimas

Prieš panaikinant jai Lietuvos Respublikos pilietybę ledo šokėja Margarita Drobiazko išplatino viešą pareiškimą

—————————————————–

Tai, kas dabar vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos, yra labai skaudu. Tragedija milijonams žmonių ir šeimų. Rusija yra mano tėvo tėvynė, Ukraina – mano motinos tėvynė. Visur yra giminių ir artimų žmonių, kurie kenčia ir kurių kančia kasdien pripildo mano širdį.

Nuoširdžiai tikiu, kad abiejose konflikto pusėse esantiems žmonėms reikia emocinės paramos, kad jie nenuslystų į gyvulišką neapykantą vienas kitam, nesvarbu, ar ji būtų pagrįsta, ar išprovokuota propagandos.

Aš nedalyvauju „propagandiniame“ veiksme, kaip jį pavadino vienas asmuo. Kartu su savo vyru, ledo partneriu ir nesavanaudišku Lietuvos patriotu Povilu, nešam kultūros ir gėrio šviesą, kiek tik galim, aš ir jis.

Esu kaltinama dėl viešai neišreikštos savo politinės pozicijos, bet ar pagal Lietuvos Konstituciją neturiu teisės neišreikšti savo pozicijos, jei negaliu, nenoriu ar nesu tam pasirengusi?

Tegul politikai užsiima politika, o Lietuvos žmonės įvertina, kaip jiems sekasi. Priešiška šiuo metu yra paskelbta šalis, kurioje gimiau ir užaugau, kurioje mokiausi ir čiuožiau, kurioje kartu su Povilu, vadovaujant geriausiems Rusijos treneriams, ruošiausi penkioms olimpinėms žaidynėms, dvylikai pasaulio ir dvylikai Europos čempionatų, kad garsinčiau Lietuvą, patikėjusią man savo sportinę garbę.

Nuo 2007 metų esame nuolatiniai ledo šou Rusijoje dalyviai. Ji – mano istorinė tėvynė. Kaip ir visus šiuos 17 metų, taip ir šiandien, mūsų veikloje nebuvo ir nėra jokių politinių manifestų.

Jie turi teisę tai daryti. Jie turi pilną teisę taip sakyti. Ir daugelis tam pritars. Tačiau niekas neturi moralinės ar kitokio pobūdžio teisės priversti mane užimti radikalią poziciją, pagrįstą neapykanta, arba priversti mane atgailauti dėl to, ką darau sąžiningai, profesionaliai ir tik dėl gėrio ir taikos sielose tų žmonių, su kuriais susiduriu.

Jei dabar, norint išsaugoti Lietuvos pasą, man bus pasiūlyta atsisakyti dalies savo šeimos, šalies, kuri nuo vaikystės buvo mano Tėvynė, profesijos ir ištikimų draugų, akivaizdu, kad tai – ne mano kelias, nes tai būtų išdavystė. Taip man sako mano sąžinė, kurios balsu sekiau ir toliau seksiu šio gyvenimo pergalių ir tragedijų kaleidoskope, nepaisant prasidėjusios naujos raganų medžioklės, apie kurią man regis jau buvome visi pamiršę,

Lietuvą matau, kaip visais atžvilgiais laisvą, apsišvietusią, išsivysčiusią šalį, kurioje laikomasi įstatymų ir kurios piliečiams užtikrinama laisvė turėti savo požiūrį ir elgtis pagal savo sąžinę.

Meilės Lietuvai patentas priklauso Lietuvos žmonėms, bet jis nepriklauso jokiai politinei partijai, judėjimui ar asmeniškai jokiam lietuviui. Kiekvienas myli savo šalį taip, kaip mano esant teisinga. Ir jei šios meilės vektoriai nesutampa, tai nereiškia, kad vienas vektorius yra absoliučiai teisingas, o kitas – absoliučiai neteisingas. Tai ir yra laisvos visuomenės ir laisvos šalies, kokia, noriu tikėti, yra Lietuva, grožis.

Tačiau, man atrodo, šiandien ne visi tai supranta ir priima.

Margarita Drobiazko