Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

2022 m. spalio 29 d. įvyko Pilietinio judėjimo „Teisingumo Aušra“ Vilniaus skyriaus susirinkimas. Skyriaus susirinkime nuotoliniu būdu dalyvavo Asociacijos „Teisingumo Aušra“ vienas steigėjų E. Jagelavičius. Svečio teisėmis susirinkime taip pat dalyvavo žinomas kairysis aktyvistas K. Voiška.

Kadangi iki šiolei skyrius veikė faktiškai neformaliai ir visos jo narių pastangos buvo nukreiptos politinės partijos steigimui, tai dabar iš esmės pasikeitus situacijai šis procesas praktiškai sustojo ir „Teisingumo Aušrai“, Vilniaus aušriečių nuomone, atsiranda būtinybė kurį laiką veikti tiesiog kaip visuomeninė organizacija –asociacija.

Susirinkimo dalyviai aptarė dabartinę politinę padėtį šalyje ir pasaulyje, įvertino Teisingumo Aušros įkūrėjo, politologo ir žurnalisto, politinio kalinio A. Paleckio įžvalgas įvairiomis temomis, pasidalino savo prognozėmis dėl būsimų prezidento rinkimų.

Taip pat nutarta aktyvuoti bei struktūrizuoti Pilietinio judėjimo „Teisingumo Aušra“ Vilniaus skyriaus veiklą. Šiam tikslui buvo pasiūlyta parengti skyriaus Statutą, atkurti teorinių seminarų bei informacinių video – siužetų praktiką.

Susirinkime išrinkta ir skyriaus vadovybė. Teisingumo Aušros Vilniaus skyriaus pirmininku išrinktas A. Goriuškinas, jo pavaduotojais D. Kurauskaitė ir K. Juknevičius.

TA informacija