Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Tarptautinio geros kaimynystės forumo atstovų pirma kelionė į kaimyninės Rusijos sostinę sukėlė didelį erzelį ir aršią reakciją Lietuvos valdžios sluoksniuose. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas D. Žalimas pakartojo savo raginimus represinėms struktūroms pagaliau pademonstruoti „fantaziją“ ir patraukti „paleckininkus“ baudžiamojon atsakomybėn.

Seimo narys Matas Maldeikis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą su prašymu pradėti tyrimą dėl Tarptautinio geros kaimynystės forumo atstovų vizito Rusijos Federacijoje. Jo manymu, vizitas Maskvoje bei ten išsakyti teiginiai buvo aiškus veikimas prieš Lietuvos Respubliką ir tokia veikla, atseit, užtraukia atsakomybę, numatytą Lietuvos Baudžiamajame kodekse. Jis taip pat paprašė prokuratūros atsakyti, ar ji ėmėsi veiksmų ištirti, kokiu būdu kalėjime sėdintis A. Paleckis elektroniniu parašu pasirašė Tarptautinio geros kaimynystės forumo steigimo dokumentus.

Pati prokuratūra operatyviai ir paslaugiai sureagavo į tuos raginimus ir pradėjo tyrimą dėl asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ įsteigimo aplinkybių bei „sufantazavo“ nagrinėjimą ir vertinimą, ar A. Paleckio bendražygių vizitai bei pasisakymai Baltarusijoje ir Rusijoje neturi padarytos nusikalstamos veikos požymių. „Yra vertinama, ar galimai nepadaryti nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai“, – teigiama Lietuvos prokuratūros pranešime.

Oficiozinė Lietuvos žiniasklaida irgi įsijungė į bendrą „valstybės išdavikų“ ir „tautos priešų“ pasmerkimo bei demonizavimo chorą. „Žinių radijas“ pakalbino prezidento vyriausiąjį patarėją nacionalinio saugumo klausimais Kęstu Budrį. Pokalbio tema – „Ką daryti su tais, kurie nori atvežti Putino saulę?“ Po to kai kurie skambinę į redakciją įkaitę „patriotai“ siūlė apsilankiusiems Maskvoje „forumiečiamsatimti pilietybę arba juos deportuoti, areštuoti ar net sušaudyti. Tiesa, buvo ir apeliuojančių į žmogaus teises bei žodžio laisvę.

Nuo 05.55 min.

https://www.ziniuradijas.lt/assets/Uploads/Episodes/Audio/pozicija-2022-08-02.mp3

Vienu žodžiu, landsberginės „teisinės valstybės“ ir „liberalios demokratijos“ mechanizmas užsuktas visu pajėgumu.

Tuo tarpu „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ vadovė Erika Švenčionienė papasakojo apie pirmos kelionės į Maskvą rezultatus.

Teisingumo Aušros informacija