Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Gegužės 1 dieną Varšuvoje buvo surengtas mitingas „Taikos maršas“ prieš ginklų tiekimą Ukrainai ir Lenkijos įsitraukimą į karą. Žygio tikslas – pademonstruoti lenkų pasipriešinimą bandymams įtempti šalį į svetimus karus ir pasisakyti prieš besąlygišką Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybės teikiamą paramą Ukrainai.

Kvietimas į eitynes buvo skirtas visoms organizacijoms ir asmenims, besipriešinantiems karui, Lenkijos ukrainizacijai ir amerikonizacijai.

Žygio organizatoriai ir dalyviai išreiškė nepasitenkinimą savo šalies politikais ir žiniasklaida. Jų nuomone, jie „kala į lenkų galvas ir širdis karą skatinančia propaganda“. Pasak demonstrantų, „Lenkijoje turi viešpatauti taika“. Ir tie, kurie stumia lenkus dalyvauti Ukrainos konflikte, už tai turi atsakyti.

Taikos maršo šūkiai:

Tai ne mūsų karas!

Jokios karinės propagandos!

Duda ir Kačinskis į Ukrainos frontą!

Jokio karo su Rusija!

Čia Lenkija, o ne Briuselis! Bandera čia nepalaikomas!

Šiandien mūsų tankai, rytoj mūsų vaikai!

Neatiduosim savo vaikų!

Vyriausybė į frontą!

Lenkas yra Lenkijos šeimininkas!

Sustabdykime Lenkijos banderizavimą!

Nebūkime patrankų mėsa!

Jankiai namo!

Diplomatija vietoj karo!

Čia Lenkija, o ne Ukropolis!

Voluinė! Voluine! Prisiminam!

Bažnyčia už taiką!

Nukiškite rankas prie mūsų vaikų!

Amerika yra blogio imperija!

Tebūna taika su mumis, lenkais!

TA informacija

***

ANTIWAR RALLY IN WARSAW 1 MAY 2023 ! MARSZ POKOJU W WARSZAWIE 1 MAJA 2023