Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Ir vis tik yra trys Lietuvos, pirmoji sočioji po globalistų sparnu, uoliai tarnaujanti užjūrio niekadėjams. Jie už tai gavo teisę valdyti vergus ir reguliuoti jų gyvenimą taip, kad gaunamos naudos užtektų jiems ir duoklei.

Antroji tai tie, kas nori prasibrauti į pirmosios prieangį, jie miglos pūtėjai, gražių kalbų sakytojai, bet jie nepadarys jokio veiksmo, tam kad pakenktų pirmajai Lietuvai, priešingai jie stengsis, kad niekas iš apačios nepriartėtų prie jų, neužankštintų eilės.

O trečioji, tai nes, tai tie, kurie dalinasi viskuo, paskutiniu eurų piniginėje, tai tauta kuri išlaiko dvi pirmąsias Lietuvas.

Tam, kad laimėti mes turim nušluoti pirmąją ir įtikinti dalį antrosios. Sakykite sunku, bet juk pirmoji ir antroji, tai tik 20 procentų visos Lietuvos, visa kita mes, trečioji. Problema, kad leidžiamės pjudomi, kad dalis mūsų neviltyje, kita dalis baimėje, trečia visiškam skurde, kuomet renkiesi ką pirkti, kuomet perki pasibaigusio galiojimo, pigiau, iš antrų rankų , pigiau, visa tai todėl, kad ten, jie pirmojoje Lietuvoje gyventų be rūpesčių su visais savo iškrypėliškais palikuonimis, kad jie galėtų nusipirkti varguolio kūdikį organams… Nenorite to skaityti, baisu.

Pasaulio turtingieji valgo patiekalus iš mūsų kūdikių, valgo, filmuoja, demonstruoja, o jūs ką, vis dar netikit? Vyksta pramoginės žmonių medžioklės, ne filme, gyvenime, filmuose mums tai rodė seniai, pratino taip sakant.

Kapitalizme nėra padorumo ir humanizmo ribų, čia viskas perkama , parduodama, norite paprieštarauti?

Žemėje per daug vergų, mums jų tiek nebereikia, drąsiai rėžia kalbas pasaulio valdytojai, technologijų amžiuje jiems nebereik mūsų! O mes vis dar nenorime tuo patikėti.

Ar žinote, kad naujoji, mums siūloma virtualioji valiuta turės galiojimo laiką? Taigi pirmiausia apmokestins būstus, mokesčiai greitu tempu didės ir dalis jau labai greit liks tuščiomis, na o vergų galimybė įsigyti būstą bus nupūsta vėju, nes nauja reformą nesudarys galimybės sutaupyti. Viskas paprasta, genialu žiūrint iš jų taško.

Puiki valdymo forma, dirbi gali pavalgyt, gaut minimalias gydymo paslaugas, sloga, kosulys… Visų kitų ligų vergams negydys, neapsimoka, bet jūs turėsite galimybę laisvanoriškai utilizacijai ir už tai jūsų šeimos nariai gaus prizą.

Nieko naujo, visa tai žinote, mūsų sąmonę tam ruošė ilgus dešimtmečius, kad didijį projektą lydėtų sėkmė, buvo būtina sunaikinti visas socializmo užuominas.

Sudrumstė žmonių smegenis, protą, nebeskiria gėrio ir blogio, svarbiausia kiekviename individe maitinti jo ego ir viskas pavyks. Aš, aš, aš , visi kiti nieko neverti!

Taigi tie aš dabar pirmojoje Lietuvoje, uoliai dirba, kad jų ego turėtų kasdieninio maisto- finansinio, emocinio ir visokio kitokio.

O mes vis dar negalime patikėti, tuo kas vyksta o juk jau laikas, nes negrįžtama riba kasdien vis artyn.

Aš galiu numirti už idėją, gindama teisę lygiaverčiam buvimui šioje žemėje, žemė žmonių planeta, aš nesutinku, kad rytoj pardavinėtų orą balionuose, kad būtų apribota teisė įkvėpti.

Pagarbiai Erika Švenčionienė