Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Gruodžio 13 d. 13 val. Vilniuje rengiamas protestas – mitingas

Renginio organizacinis komitetas proteste-mitinge kviečia gvildenti šias temas: už teisingas energijos kainas, prieš lietuvių emigraciją, už išankstinius Seimo rinkimus, prieš konstitucijos laužymą, už žodžio ir minties laisvę, prieš vykdomą valdžios politiką, už nepriklausomą žiniasklaidą, prieš žmonių skurdinimą, už protingą vidaus ir užsienio politiką, prieš verslo žlugdymą, už orią valstybės ir žmonių ateitį, prieš valstybės griovimą.

Mitinge kviečiami dalyvauti Lietuvos žmonės, studentai, senjorai, žemdirbiai, politikai, politinės partijos, profesinės sąjungos, visuomeninės organizacijos ir susivienijimai, Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų ir religinių konfesijų atstovai.

https://www.facebook.com/Grafas.LT/videos/1214931852750426/?t=1024

Šis renginys, beje, pačios nesisteminės opozicijos tarpe vertinamas nevienareikšmiškai. Dėl pagrindinio mitingo organizatoriaus G. Liutkevičiaus pažiūrų ir dėl pačio mitingo organizavimo tvarkos yra skirtingos nuomones.

 

***

MITINGO – PROTESTO ORGANIZACINIO KOMITETO UŽDAVINIAI

I ETAPAS

1. Suburti visas politines, visuomenines organizacijas, bei pavienius piliečius, į vieningą IŠSIVADAVIMO (iš bet kokios RYTŲ ar VAKARŲ hibridinės okupacijos) KUMŠTĮ;

2. Vykdyti Lietuvos inkorporavimo į ES nepripažinimo politiką;

3. Kovoti su KORPORATYVINIU LIBERAL-KAPITALIZMU, bei vietiniais KOLABORANTAIS!;

4. Atstatyti LR Konstitucijos viršenybę;

5. Organizuoti Lietuvos gyventojų nesmurtinį pasipriešinimą NEOLIBERAL-KAPITALISTŲ suplanuotam ir vietinių kolaborantų vykdomam SKAITMENINĖS VERGOVĖS IR VISUOTINIO ŽEMĖS GYVENTOJŲ POPULIACIJOS MAŽINIMO projektui :

a) Lietuvių tautos ir Valstybės naikinimui;

b) Šeimos ir jos vertybių naikinimui;

c) Smulkaus ir vidutinio verslo žlugdymui;

d) Privačios nuosavybės naikinimui;

e) Nutautinimui ir lietuvių kalbos bei kultūros naikinimui;

f) Užsienio bankų dominavimui;

g) Priverstinei imigracijos politikai;

h) Neįgaliųjų socialinės „integracijos“ reformai;

i) Neleisti galutinai sunaikinti gyvulininkystę, žemės ūkį, miškus ir pramonę;

j) Visų formų išnaudojimui, priverstiniam skiepijimui, priverstiniam skaitmenizavimui;

6. Uždrausti ir iš Lietuvos išvyti visas G. Sorošo ir kitas užsienio finansuojamas nusikalstamas organizacijas ALF,TVF,PB, ECB, PSO ir kt.;

7. Neleisti Lietuvos paversti kariniu poligonu;

8. Paleisti užsienio valstybių interesams tarnaujantį Seimą, Vyriausybę ir Prezidentūrą;

9. Paskelbti Laisvus ir demokratinius rinkimus į Nepriklausomos Lietuvos Atkuriamąjį Seimą;

10. Surengti visuotinį referendumą dėl Naujos Nepriklausomos, Neutralios, Tautinės socialiai orientuotos Lietuvos Valstybinės politinės sąrangos įtvirtinimo.

TA informacija