Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ nariai ir rėmėjai reiškia gilią ir nuoširdžią užuojautą „Tarptautinio Geros Kaimynystės Forumo“ vadovei Erikai Švenčionienei dėl jos mylimo vyro Gvido Švenčionio mirties.

Jūs ėjote vienas šalia kito per gyvenimą susikibę rankomis, o dabar patyrėte šią skaudžią netektį. Deja, šiame netobulame pasaulyje tai tenka išgyventi. Reikia laikytis – dėl vaikų gerovės, rasti savyje jėgų ištverti sunkiausias gyvenimo dienas, susidoroti su neišmatuojamu sielvartu.

Pasak pažįstamų, Gvidas buvo doras, šviesus ir kūrybingas žmogus. Greta jo kūrinių, vardan jo atminties ir svajonių reikia gyventi toliau!

Stiprybės Jums!

Teisingumo Aušra