Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Rygoje įvyko masinis protesto mitingas prieš Latvijos valdžios politiką

Gegužės 27 d. Rygoje, Laisvės aikštėje vyko didžiausia per pastarąjį laikotarpį protesto akcija prieš dabartinės vyriausybės ir Latvijos ministro pirmininko Krišjanio Karinšo politiką. Dalyvauti proteste Latvijos sostinės gyventojus aktyviai ragino partijos „Latvija pirmiausiai“ lyderis Ainaras Šleseris ir partijos „Stabilumas“ pirmininkas Aleksejus Roslikovas. Kalbėdami mitinge politikai teigė, kad vadovaujama Karinšo, Latvija grimzta į skolas, ekonomikoje tvyro

Lietuvos valdžia tempia pas save karą/Литовские власти тащат к себе войну

Lietuvos valdžia tempia pas save karą Lietuvos politikas Edikas Jagelavičius nuo baudžiamojo persekiojimo emigravo į Minską ir toliau perteikia tiesą savo tautiečiams. Dabar iš Baltarusijos. Jį norėta patraukti baudžiamajai atsakomybei už savo bendražygio Algirdo Paleckio, kuris dabar sėdi kalėjime dėl išgalvotų kaltinimų, palaikymą o taip pat už aktyvų darbą Teisingumo Aušros judėjime ir Tarptautiniame kaimynystės

Aleksandras Duginas-tradicionalistas ir dešinysis antikapitalistas/Александр Дугин-традиционалист и правый антикапиталист

Aleksandras Duginas – tradicionalistas ir dešinysis antikapitalistas Aleksandras Duginas, be jokios abejonės, yra vienas žymiausių Rusijos potarybinių filosofų, kurio pažiūros ir įsitikinimai daro įtaką šiuolaikiniam antivakarietiškumui, antiglobalizmui ir eurazijos kultūriniam bei ideologiniam diskursui. Vakarų civilizaciją jis vadina anticivilizacija, kuri deformuoja ir nužmogina žmogų. Esminį Vakarų civilizacijos pamatą – kapitalizmą – Duginas visų pirma laiko civilizaciniu

Baltijos šalių kalėjimų ir teismų naujienos (4)

Kalėjimo gimtadieniai Teismai Lietuvoje ir eilinis gimtadienis kalėjime Gegužės 16 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ apeliacinį skundą dėl pirmos instancijos teismo sprendimo, kuriuo ši asociacija buvo pripažinta kaip įsteigta neteisėtai ir likviduojama. Tą pačią dieną (gegužės 16) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išplėstinė septynių teisėjų kolegija apeliacine tvarka pradėjo nagrinėti Algirdo

Migracijos krizė kaip politinis įrankis

2023 metų gegužės 2 dieną Lietuva oficialiai atšaukė nepaprastąją padėtį pasienyje su Baltarusijos Respublika. Šis sprendimas priimtas po to, kai buvo paskelbtas įstatymas, įteisinantis priverstinį asmenų, kurie atvyksta į šalį siekiant gauti tarptautinę apsaugą ir pabėgėlio statusą, išsiuntimą už jos ribų. Paprastai šie asmenys bando nelegaliai kirsti sieną apeinant nustatytus kontrolės punktus, nes neturi tam

Nepaisant draudimų…

Pergalės diena yra tradicinis 3 Baltijos respublikų valdžių dirgiklis. Po įvykių Ukrainoje jie metė į šoną savo paskutinį padorumą ir ėmėsi atvirų represijų. Latvijoje įvestos piniginės baudos ir grasinama teismais už gėlių padėjimą tose vietose, kur anksčiau stovėjo tarybiniai paminklai. Estijoje į kapines buvo draudžiama ateiti grupėmis. Lietuvoje uždraustos Georgijaus juostelės ir kiti „Rusijos agresijos“

Pergalės tiesa

Galima pastebėti, kad Pergalės prieš fašizmą II -jame pasauliniame kare tema laukui bėgant tampa vis aktualesnė ir svarbesnė visų kitų istorinių įvykių fone. Ir Rusijos, ir Europos, ir Lietuvos, ir Pasaulio kontekste. Kodėl tai vyksta? Tam paaiškinti yra 2 bendros metodologinės priežastis ir bent 3 specifinės – istorinės, kurios būdingos būtent mūsų laikmečiui. Metodologija Pirma,

Taikos maršas Lenkijoje

Gegužės 1 dieną Varšuvoje buvo surengtas mitingas „Taikos maršas“ prieš ginklų tiekimą Ukrainai ir Lenkijos įsitraukimą į karą. Žygio tikslas – pademonstruoti lenkų pasipriešinimą bandymams įtempti šalį į svetimus karus ir pasisakyti prieš besąlygišką Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybės teikiamą paramą Ukrainai. Kvietimas į eitynes buvo skirtas visoms organizacijoms ir asmenims, besipriešinantiems karui, Lenkijos ukrainizacijai ir

Tarptautinė darbo žmonių solidarumo diena

1886 metų gegužės 1-ąją dieną Čikagoje, JAV – vakarietiškosios „laisvės ir demokratijos“ lopšyje – policija sušaudė 8-ių valandų darbo dienos reikalavusių darbininkų demonstraciją. Šis niekšiškas susidorojimas iššaukė tiek JAV, tiek viso pasaulio darbininkų, socialistų ir apskritai dorųjų žmonių pasipiktinimą. Taip ir gimė Gegužės 1-ios data, kurią žinome šiandien. Kapitalizmas paremtas oligarchijos viešpatija ir samdomojo darbo