Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Siaurėja pretendentų sąrašas/Сужается список претендентов

Erika Švencionienė traukiasi iš prezidento rinkimų kampanijos Algirdo Paleckio sukurto Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ kandidatė į prezidentus, „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ koordinatorė Erika Švenčionienė teigia negalėsianti tęsti kovos dėl Lietuvos prezidento posto dėl valdžios sudarytu kliūčių. „Tai yra banko nenoras atidaryti man sąskaitą reikiamu metu, tai taip pat didžiulis mobingas iš dabartinės valdžios, didžiulis mobingas

Istorijos ratas (Vasario 16 metinių proga)

Buržuazinės Lietuvos elitas tolimais 1918 metais paskelbęs su okupacinės vokiečių administracijos palaiminimu ir palaikymu apie savo „Nepriklausomos valstybės “ įsteigimą ir pralaimėjęs kartu su savo šeimininkais ir globėjais Antrąjį pasaulinį karą, dabar kviečia sau į pagalbą vokiečių karinę brigadą. Mūsų teritoriją atiduodama užsienio kariškiams, už mūsų lėšas jiems statomos karinės stovyklos bei gyvenamieji namai, plėtojama

Baltijos šalių kalėjimų ir teismų naujienos (8)

Panaikintas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje Rusijos piliečiui Valerijui Ivanovui 2024 m. sausio 13 d., Lietuvos migracijos departamento pranešė filosofui ir istorikui Valerijui Ivanovui, kad jam atimtas leidimas nuolat gyventi savo gimtinėje – Lietuvos Respublikoje. Pagrindas, kaip nurodoma pranešime: „Lietuvos valstybinį nacionalinį saugumą menkinanti veikla“. Vienas tokio sprendimo motyvu – V. Ivanovo atsisakymas raštu atsakyti į