Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Nuoširdžiai sveikiname Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga

Gerbiami Teisingumo Aušros nariai ir rėmėjai, Prasideda kasmetinis šventinis maratonas. Susirinkę savo šeimose, kartu su artimaisiais žmonėmis, prisiminkime svarbiausius praeinančių metų įvykius, pamąstykime apie šių dienų realijas bei galimą ateitį. Lietuvą, kaip, deja, ir visą pasaulį, krečia sisteminė krizė, vyksta ir plečiasi lokaliniai konfliktai, aštrėja geopolitinė konfrontacija, stiprėja represinė politika, toliau apribojama informacijos bei žodžio

Baltijos šalių kalėjimų ir teismų naujienos (7)

Taip jau yra, kad vienas valstybės demokratiškumo kriterijų – tai politinių kalinių skaičius jos kalėjimuose. „Demokratiškos“ valstybės, kurioje jų išvis nebūtu, šiandien praktiškai nėra. Taip vadinamame „laisvajame pasaulyje“ vis daugiau žmonių atsiduria nelaisvėje. „Baltlago“ zonoje jų yra nemažai ir panašų kad politkalinių kiekis tik didės. Kurpiamos naujos bylos, vykdomi nauji sulaikymai, griežtinami įstatymai, rengiami nauji

Atsikratykime mirties civilizacijos

Išmokime gyventi be Vakarų *** Turime atlikti minties eksperimentą ir įsivaizduoti, ką dar – be branduolinio smūgio – su mumis kariaujantys Vakarai galėtų mums blogo padaryti? Kokios sankcijos turėtų būti dar taikomos? Ką dar išsiųsti? Kaip dar pažeminti? Iš kur išvaryti? Ką atimti? (Nesvarstykime apie branduolinį smūgį; jie to nedarys, o jei padarys, tada viskas

Prezidentai Lietuvai

Artėja prezidento rinkimai. Jau žinoma virš 10 įvairių politinių jėgų iškeltų ar savarankiškai išsikėlusių kandidatų į šį Lietuvos vadovo postą. Žinoma, po būtino piniginio užstato susimokėjimo, reikiamo kiekio parašų surinkimo bei galimų valdžios represinių veiksmų, dalis jų bus priversti pasitraukti iš rinkiminio maratono. Liks tikriausiai vien nepavojingi sistemai kandidatai. Ir šia prasme nieko naujo šie

Paradigmos pokytis, tranzito laikas

Postmodernas – tai istorinis perėjimas iš vienos visuomenės sistemos į kitą. Šiuo požiūriu tai nėra savarankiškas etapas, o tik pereinamasis laikotarpis, kuriam būdingas chaoso jėgų dominavimas. Apie postmodernumą, kaip pereinamąją būseną, ypač aiškiai kalbėjo Umberto Eko. Kažkas panašaus į tai, kas stebima šiandien, įvyko pereinant iš antikos į viduramžius ir iš viduramžių į naujus laikus.