Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Politinis pabėgimas

Minskas-Vilnius: Edikas Jagelavičius – chuntos persekiojamas politinis pabėgėlis *** Lauryno Ragelskio pokalbis su šiuo metu Minske gyvenančiu Ediku Jagelavičiumi. Kaip ir kodėl jis iš “laisvos nepriklausomos vakarietiškos demokratiškos” Lietuvos pabėgo į kaimyninę „dikatorišką“ Baltarusiją.  

Nepalaužiama Margarita

Margaritos Drobiazko pareiškimas Prieš panaikinant jai Lietuvos Respublikos pilietybę ledo šokėja Margarita Drobiazko išplatino viešą pareiškimą —————————————————– Tai, kas dabar vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos, yra labai skaudu. Tragedija milijonams žmonių ir šeimų. Rusija yra mano tėvo tėvynė, Ukraina – mano motinos tėvynė. Visur yra giminių ir artimų žmonių, kurie kenčia ir kurių kančia kasdien

Trys dienos laisvėje…

Vakar paskambinau Rimantui Greičiui, Aleksejaus tėvui, pasidomėjau, kaip jis jaučiasi sūnui išvykus. Jis pasakė, kad, žinoma, sunku buvo išsiskirti… „Na, ko tu nori, juk aš sūnų ne į kurortą siunčiu“, – net telefonu jaučiu, kaip Rimantas bando susilaikyti ir kalbėti tvirtai. Bet balsas liūdnas ir užgesęs. – Trys dienos praskriejo akimirksniu, skambučių buvo begalė –

Mokykla ir visuomenė

Prasideda eiliniai mokslo metai. Ir vėl mokiniai ir mokytojai, studentai ir dėstytojai pradės juos reformuojamoje švietimo sistemoje. Deja, tenka konstatuoti, kad po visų nuo svetimų kraštų nukopijuotų „reformų“ Lietuvos švietimo sistema pergyvena gilią krizę ir tiesiog degraduoja. Švietimo įstaigos faktiškai suskirstytos į „elitines“ ir „plebėjiškas“, jos nuolat „optimizuojamos“, kaimo mokyklų beveik nebeliko, nemažas vaikų skaičius

Dėl Teisingumo Aušros narių dalyvavimo kitų organizacijų veikloje

TA pirmininko Dariaus Norkaus pranešimas Informuoju Visuomeninio Judėjimo „Teisingumo Aušra“ narius ir rėmėjus, bei plačią visuomenę, kad mano išrinkimas besikuriančios partijos „Mes Lietuva“ pirmininko pavaduotoju su nieko (tame tarpe ir su A. Paleckiu) nebuvo derinamas, tai mano asmeninis apsisprendimas.” Teisingumo Aušra” yra ir toliau liks savarankiška organizacija su savo programa ir kairiąja – patriotine ideologija.

Tarptautinis antifašistinis kongresas Minske

2023 metų rugpjūčio 17-19 dienomis Minske vyko antrasis tarptautinis antifašistinis kongresas, kuriame dalyvavo delegatai iš 30 šalių. Pirmasis tarptautinis antifašistinis kongresas įvyko 2022 metų rugpjūčio 20 dieną Maskvoje. Dabartinis plataus masto forumas vyko su šūkiu „Vardan žmonijos ateities, bendromis pastangomis sustabdysime neofašizmą“. Sveikinimo žodį renginio dalyviams atsiuntė Baltarusijos Respublikos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Kongreso eigoje buvo

Liaudies žurnalistai apie naują partiją

Prieš kiekvienus rinkimus musuose vis atsiranda naujų „tautos gelbėtojų“ ir „politinės laimės“ ieškotojų. Kartais jiems net ir trumpam pasiseka, o kai kas tokiu būdu net prasibrauna į didžiąją politiką ilgesniam laikui. Visa tai pirmiausia gilios mūsų politinės sistemos krizės požymis. Esama partinė struktūra nesugeba aprėpti visą socialinių bei kitokių interesų spektrą. Ji galutinai valstybiškai subiurokratėjo,

Welcome to the dictatorship!

Kol Lenkija stato snaiperius prie sienos su Baltarusija, Ukraina kasa ant jos prieštankinius griovius, o Lietuva rimtai diskutuoja apie pasienio kontrolės punktų su Baltarusiją uždarymą, pati Baltarusija savo pasienyje pasitinka svečius iš kitų šalių su tokiais plakatais: „Mūsų diktatūra žmonėms daro daugiau nei jūsų demokratija“. „Mūsų vaikai gali atskirti mamą nuo tėčio“. Baltarusijos valdžia taip

Baltlago archipelagas. Lietuvos politinis kalinys Aleksejus Greičius

Klaipėdos Nemirtingojo pulko koordinatorius, pilietinis aktyvistas ir knygų leidėjas Aleksejus Greičius jau beveik metus iš keturių jam Lietuvos teismo paskirtos bausmės praleido pataisos darbų kolonijoje Pravieniškėse, 60 km nuo Vilniaus. Liko trys metai. Su jo onkologine diagnoze tai, žinoma, yra rimtas išbandymas… O visa Aleksejaus, beje, pasaulio teisuolių – lietuvių mokytojų anūko, vokiečių okupacijos metais

Baltlago archipelagas. Lietuvos politinis kalinys Algirdas Paleckis

Šiandien gavau dar vieną žinią iš mano draugo ir kolegos, didvyriško Lietuvos žurnalisto Algirdo Paleckio. Pagal naują Baltijos šalių tradiciją už grotų atsidūrė vienas šviesiausių Lietuvos protų. Už ką? Atspėjote: už „šnipinėjimą Rusijos naudai“ – 6 metai kalėjimo. Tačiau neseniai išplėstinė Aukščiausiojo Teismo septynių Lietuvos teisėjų kolegija peržiūrėjo nuosprendį. Dabar medžiagą savo knygai apie 1991