Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Gerbiami Teisingumo Aušros nariai ir rėmėjai,

Prasideda kasmetinis šventinis maratonas. Susirinkę savo šeimose, kartu su artimaisiais žmonėmis, prisiminkime svarbiausius praeinančių metų įvykius, pamąstykime apie šių dienų realijas bei galimą ateitį.

Lietuvą, kaip, deja, ir visą pasaulį, krečia sisteminė krizė, vyksta ir plečiasi lokaliniai konfliktai, aštrėja geopolitinė konfrontacija, stiprėja represinė politika, toliau apribojama informacijos bei žodžio laisvė, kyla būtiniausių prekių kainos, kurstomos karo nuotaikos. Mūsų politinis elitas savo neadekvačiais sprendimais, nemokšiška vidaus bei užsienio politika, savo militaristinę rusofobine psichoze, intrigomis ir tarpusavio rietenomis tik blogina šalies ekonomine, socialinę, saugumo padėtį bei moralinę-psichologinę visuomenės atmosferą, apsunkina daugumos žmonių gyvenimą.

Kita vertus, mūsų pasaulis pergyvena radikalių, dramatiškų ir lemtingų pokyčių laikotarpi. Šiuolaikinio globalinio kapitalistinio ekonomikos modelio ypatumas yra tas, kad jis gali egzistuoti tik pritraukdamas išorinius išteklius, tai yra kolonijinio ir neokolonijinio išnaudojimo dėka. Tokiu būdu jis užtikrina tuo pačiu ir aukšta pragyvenimo lygį JAV ir Europoje. Šiandien vienpoliai pasaulio tvarkai ateina galas. Visur, beje ir Lietuvoje, ryškėja ir plečiasi antisisteminės nuotaikos, vis aktualesnės darosi humaniškos bei realiai demokratiškos ir socialiai teisingos visuomenės, suverenios bei savarankiškos valstybės, geros kaimynystės ir taikaus gyvenimo idėjos, kurioms atstovauja ir mūsų Visuomeninis Judėjimas.

Nuoširdžiai sveikiname visus Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga. Linkime sveikatos, turiningos veiklos, darnos šeimoje, vilties, stiprybės, sėkmės ir laimės Naujais 2024 metais!

Kada mes jaučiamės laimingi? Kai nesitaikstome su netiesa ir neteisingumu, kai kovojame už taiką ir žmogiškumą! Kai esame kartu, tarp bendraminčių! Prasmingo ir išmintingo pasirinkimo visiems 2024 metais!

Ramių ir šiltų švenčių !

TA informacija

***

Judėjimo “Teisingumo Aušra” generalinio sekretoriaus K. Juraičio sveikinimas tautiečiams