Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Gegužės 20 d. Algirdui Paleckiui suėjo 53 metai. Savo gimtadieni jis jau eilinį kartą pasitiko kalėjime.

A. Paleckis gimė Berne (Šveicarija), studijavo Vilniuje ir Paryžiuje, vaikystėje su šeima kurį laiką gyveno Berlyne ir Maskvoje, dirbo Briuselyje. Apskritai jo, kaip asmenybės, formavimasis buvo gana internacionalinis.

Kartu jis yra tikras Lietuvos patriotas, subtiliai jaučiantis ir suprantantis savo tautos sielą ir tradicijas. Jis yra poliglotas, moka 5 užsienio kalbas, yra tradiciškai išauklėtas ir išsilavinęs žmogus.

Jo gyvenimiškas ir politinis kelias išties įspūdingas ir unikalus. Nuo karjeros diplomato, Seimo nario ir Vilniaus vice – mero iki žinomiausio Lietuvos disidento ir politinio kalinio Nr. 1.

Algirdas Paleckis Lietuvai yra istorinė asmenybė. Yra įvairus konkrečios asmenybės istoriškumo kriterijai. Tai nebūtinai kažkokie galingi užkariavimai ar istorijos raidos pakoregavimai. Tai gali būti ir dvasinio tvirtumo pavyzdys, kuris padaro lemiama įtaką kitiems žmonėms.

Būtent savo dvasine laikysena Algirdas Paleckis šiandien ir įtakoja mūsų visuomeninį gyvenimą. Jo autoritetas ir politinis svoris, net ir esant jam pačiam už kalėjimo grotų, yra visuotinai pripažintas faktas tiek tarp idėjos draugų, tiek tarp politinių oponentų.

Linkime Algirdui sveikatos, stiprybės ir istorinio optimizmo. Kaip sakoma, istorijos kurmis rausia savo vagą lėtai, bet užtikrintai. Ir jis rausia ją teisinga linkme.

TA informacija