Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Va Bank! Pralaimėjusiems lėks galvos!

Šiandien vis daugiau tiesos, vis daugiau prabylančių faktais. O jie tokie.

2014 metai JAV įvykdė perversmą Ukrainoje, jų rankomis aštuonis metus buvo smaugiami Donbaso ir Lugansko žmonės.

Pastatę į valdžią priklausomybėmis valdomą klauną, jie sėkmingai vykdė kruopsčiai suplanuotą projektą. Du zuikiai turėjo būti nušauti viena kulka, Ukraina tampa jankių kolonija, slavai žudo slavus ir tuo padeda JAV įtvirtinti pasaulinės oligarchės pozicijas. Europos sąjunga tai tik kirvis malkų skaldyme, tą jie puikiai ir atlieka. Kas kūrens savo krosnį tomis malkomis? Žvilgsnis krypsta į Anglisaksų archipelagą, pasaulinėje arenoje liko keturi pagrindiniai žaidėjai.

Dabar jau visi ir atvirai kalba apie savo tikslus, vadina procesus tikraisiais vardais. Begalinis noras sutrypti Rusiją , suvienijo amžinus priešus, Anglija, Pranzūzija, Vokietija, JAV, Lenkija…

Pasaulis pilnai pribrendęs karui, situaciją pakeisti galėtų tik pilna V. Zelenskio išpažintis, pripažįstant didyjį suokalbį, tai būtina sąlyga karinio konflikto stabdymui esamoje situacijoje .

Net jei Kinija užimtų neutralią poziciją , Rusijos niekas nenugalės. Rusija tai ne vien Maskvą ir Kremlius, Rusija patriotų tauta, kuri dvasines vertybes saugo ir gina labiau nei ekonominį gerbūvį. Protu Rusijos nesuprast, tokia tezė dažnai skamba svetimtaučių politikų lūpose ir tai tiesa. Vakariečiui , siekiančiam ekonominio gerbūvio ir finansinės sekmės nesuprantamas rusiškas patriotiškumas. Mes bijome pripažinti, kad rusai kariauja už ateitį, už šeimos sampratą, net už galimybę karvei ganytis pievoje ,egzistuoti, nepriklausomai nuo to kiek ji bezda. Ar mums patinka absurdo gniaužtai? Svirplių duona… Vaikai mėgintuvėlyje…Pasaulis valdomas dirbtinio intelekto, ar mes to norime? Mus visus verčia neįgaliais, atima sprendimo už asmeninį gyvenimą teisę, atima teisę mąstyti, analizuoti, dalintis informacija, atima teisę gimdyti ir auklėti vaikus.

Mes vis dar galime turėti bendrą vardiklį! Aš tikiu žmogiškumu.

Erika Palšauskaitė Švenčionienė