Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Spalio 14 dieną įvyko visuomeninio judėjimo Teisingumo Aušra susirinkimas, kuriame buvo renkama nauja TA vadovybė.

Susirinkusiems buvo perskaitytas Teisingumo Aušros įkūrėjo, politinio kalinio A. Paleckio laiškas, kuriame jis išsakė pilną palaikymą bei pasitikėjimą bendraminčiais ir padėkojo už drąsią bei aktyvią kryptingą veiklą dabartinėmis sudėtingomis tarptautinėmis ir vidaus sąlygomis. Tuo tarpu pačiam A. Paleckiui vėl sugriežtintos kalinimo sąlygas, jam fabrikuojamos 2 naujos bylos, pagal kurias gali būti pratęstas įkalinimo laikas.

Susirinkimo dalyviai vietoje prieš kurį laiką atsistatydinusio Dariaus Norkaus nauju Teisingumo Aušros vadovu (šiam postui susirinkimo dalyviai suteikė Generalinio sekretoriaus statusą) vienbalsiai išrinko žinomą opozicinį žurnalistą ir blogerį bei aktyvų visuomenininką Kazimierą Juraitį.

Kazimieras Juraitis gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime. Studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete. Kuri laiko dirbo kooperatyvo pirmininku, auklėtoju mokykloje, kūrė įvairias komercines struktūras. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje. 2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.
2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje ir vystyti švietėjišką veiklą. Kartu su bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir kt. laidų.

Kazimierui Juraičiui ir Tarptautinio geros kaimynystės forumo vadovei E. Švenčionienei Lietuvos policijos kriminalinis biuras, nagrinėjantis itin sunkius nusikaltimus Lietuvos Respublikai, dėl šių nusikaltimų padarymo yra pareiškęs įtarimus ir iškėlęs baudžiamąsias bylas dėl jų apsilankymų ir pasisakymų kaimyninėse Baltarusijoje ir Rusijoje.

Deja, politinių užsakymų vykdymas ir ryšium su tuo įvairių „juridinių fantazijų“ generavimas jau senokai tapo mūsų „teisinės valstybės“ vizitine kortele. Tikriausiai greitai Lietuvoje nebeliks opozicinių politikų ir visuomenininkų, virš kurių valdžia nepakabino kokią nors baudžiamąją bylą.

TA informacija