Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Mes atmetame globalizmo ir Vakarų diegiamą „moralę“: vulgarų materializmą, savanaudiškumą, individualizmą, vartotojiškumą, žmogaus suprekinimą, kosmopolitiškumą, „emancipaciją“ nuo visų tradicinių normų. Mūsų moralę sudaro priešingi principai. Tai humanizmas, meilė Tėvynei, gera kaimynystė, socialinis teisingumas, kolektyviškumas, žmogaus kūrybinių galių atskleidimas. Siekiame ugdyti ne korporacijų manipuliuojamą vartotoją, o kūrybišką asmenybę. Kuri realizuoja save, dirbdama Tėvynei, visuomenei, žmonijai. Mūsų moralė yra grįsta principais, per amžius iškentėtais lietuvių ir kitų pasaulių tautų jų kovoje už teisingesnį pasaulį. Tai pagarba žmogaus orumui, žmonių lygybė, teisingumas, pakantumas kitai nuomonei (išskyrus antihumanistinę), sąžiningas darbas visuomenei. Tai draugiška pagalba: visi už vieną – vienas už visus. Kuklumas, savikritiškumas, pareigingumas, disciplinuotumas, abipusė pagarba vyro ir moters santuokoje. Nepakantumas neteisybėms, karjerizmui, bevališkumui. Ir kova su humanizmo priešais – siaurų interesų grupėmis, taip pat su tautinės nesantaikos ir karo kurstytojais, ypač – su pretendentais į „išskirtinumą“, į pasaulinę hegemoniją. Papildomą jėgą išvardintiems principams suteikia mūsų įsitikinimas, kad juos yra būtina ir realu įgyvendinti.

Teisingumo Aušros“ judėjimo narių tarpusavio santykių taisyklės:

– tarpusavio bendravimas yra abipusis procesas, o ne monologas; kiekvienas narys prie jo prisideda;

– narių santykiuose turi vyrauti lygiateisiškumas nepaisant lyties, amžiaus, socialinės padėties, nepaisant išsilavinimo bei kitų skirtumų;

– vidinėje diskusijoje svarbus yra jausmų išreiškimo nuoširdumas, skleidžiamos informacijos tikrumas bei tikslumas; teiginių ir pasiūlymų argumentavimas;

– kiekvienas turi galimybę atvirai bei motyvuotai išsakyti savo nuomonę bei atsakyti į pateiktus klausimus;

– būtina gerbti kolegų nuomonę, o ją kritikuoti – tik vidinėse judėjimo diskusijose;

– visada vadovautis principu, kad kolektyviniai judėjimo interesai turi prioritetą prieš asmeninius;

– tarpusavio santykiai turi remtis geranoriškumo, draugiškumo, principingumo ir savitarpio pagalbos pagrindu, su orientacija į bendrą darbą judėjimo tikslams pasiekti;

– laikytis mandagumo ir pagarbos pašnekovui, visuotinai priimtų etikos standartų viešose diskusijose, vengti beprasmių ginčų su priešingų idėjų fanatikais ir provokatoriais; ginti nuo skleidžiamo šmeižto bei užgauliojimų savo kolegas viešojoje erdvėje;

– nebūtinas visiškas mūsų vienmintiškumas, svarbiausia – sutarti dėl svarbiausių, ilgalaikių, strateginių judėjimo tikslų.

Vilnius, 2022 m. balandžio 23 d.