Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

BANGUS DRAUGAI, BENDRAMINČIAI, GEROS VALIOS IR BLAIVAUS PROTO ŽMONĖS!/ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ И НЕЗАМУТНЕННОГО СОЗНАНИЯ!

ALGIRDAS PALECKIS/АЛЬГИРДАС ПАЛЕЦКИС

Artėja mūsų gražiausios jaukios šventės – Kalėdos ir Naujieji metai. Dar galite turėti laiko padaryti gerą darbą ir bent kažkuo palengvinti nuotaiką tiems, kuriems šiandien visai nelengva, o , tiesą sakant, tiesiog bjauru! Bloga, liūdna, beviltiška ar tiesiog baisu. Net ir be manęs tikriausiai žinote, kam dabar labiausiai reikia mūsų paramos. Bet kokios.

Tie, kurie kartu su manimi seka politinių kalinių likimus Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, dabar juos gali palaikyti bei pradžiuginti. Pavyzdžiui, nusiųsti jiems gražių Naujųjų metų atvirukų iš viso pasaulio?

Tegul nuostabus žmogus ALGIRDAS PALECKIS, opozicinis Lietuvos politikas, drąsus ir sąžiningas žurnalistas, rašytojas, filosofas, visada pasisakęs už draugystę ir bendradarbiavimą tarp rusų ir lietuvių tautų ir už tai beatodairiškai apkaltintas šnipinėjimu Rusijos naudai, pajunta šventė. Dabar šis doras žmogus, vienas labiausiai išsilavinusių ir protingiausių mūsų laikų politikų, kuris galbūt galėtų tapti geriausiu Lietuvos prezidentu, jei viskas pasisuktu kitaip, yra kalėjimo kameroje. Ir tai siaubingai nesąžininga ir žiauru. Tačiau artimiausiu metu kaž ką pakeisti teisiniu būdu, deja, tikriausiai nepavyks. Sąžinės kalinys kreipsis į Europos žmogaus teisių teismą.

A kol kas kviečiu visus neabejingus ir dorus žmones dalyvauti mūsų politinių kalinių rėmimo akcijoje. Siųskime jiems šiltus laiškus ir atvirukus su palaikymo žodžiais!

ALGIRDUI PALECKIUI SVEIKINIMUS GALITE SIUSTI PAŠTO ADRESU:

Algirdas PALECKIS

Technikos g. 34,

LT-51256 Kaunas

LIETUVA

***

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ И НЕЗАМУТНЕННОГО СОЗНАНИЯ!

Приближаются наши самые добрые уютные праздники – Рождество и Новый Год. Еще можно успеть сделать доброе дело, и хоть чем-то порадовать тех, кому сегодня приходится совсем не легко, а прямо скажем – паршиво! Грустно, печально, безнадежно или просто страшно. Вы и без меня наверняка знаете, кому сейчас нужнее всего наша с вами поддержка. Любая.

Кто вместе со мной следит за судьбой политических узников Латвии, Литвы и Эстонии, сейчас их тоже можно поддержать и обрадовать. Например, отправить им красивые новогодние открытки из разных стран мира?

Пусть будет праздник и у прекрасного человека АЛЬГИРДАСА ПАЛЕЦКИСА, оппозиционного литовского политика, смелого и честного журналиста, писателя, философа, всегда выступавшего за дружбу и сотрудничество между русским и литовским народами, и за это огульно обвиненному в шпионаже в пользу России.

Сейчас этот достойный человек, один из самых образованных и умных политиков современности, который мог бы стать, возможно, лучшим президентом Литвы, сложись все иначе, находится в тюремной камере. И это ужасно несправедливо и подло. Но в ближайшее время изменить в юридическом плане, увы, ничего не удастся. Узник совести будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

А пока суд да дело, я предлагаю всем неравнодушным и порядочным людям принять участие в нашей акции поддержки политических узников. Давайте отправим им теплые письма и открытки со словами поддержки!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АЛЬГИРДАСА ПАЛЕЦКИСА МОЖНО ОТПРАВИТЬ ПО ПОЧТОВОМУ АДРЕСУ:

Algirdas PALECKIS

Technikos g. 34,

LT-51256 Kaunas

LITHUANIA

***

SERGEJUS SEREDENKO/СЕРГЕЙ СЕРЕДЕНКО

Estijos kalėjime jau pusantrų metų kalinamas be kaltės kaltas Estijos „Rusų ombudsmenas“ SERGEJUS SEREDEKNO. Teisininkas, mokslininkas, publicistas, politinis kalinys. Kaltinimai Seredenko yra tiesiog neįtikėtinai kvaili savo absurdiškumu ir kliedesiais, tariamai „už santykių palaikymą“ (su Rusija), nukreiptais prieš Estijos Respubliką ir keliančius grėsmę jos saugumui. Žinomas žmogaus teisių aktyvistas iš tikrųjų buvo nuteistas už kitokia nuomonę, už valdžios kritiką tautinių mažumų atžvilgiu.

Atrodo neįtikėtina, bet būtent taip yra. Gruodžio 19 dieną surengtas Estijos apeliacinis teismas paliko galioti pirmosios instancijos nuosprendį – kalėti 5,6 metų. Už žodžius, už mintis, surašytas ant popieriaus…

SERGĖJUI GALIMA PARAŠYTI ADRESU:

Sergejus Seredenko,

Tallinna vangla, Linnaaru tee 5,

Soodevahe kula, Rae vald,

75322 Harjumaa, Estija.

Galite paremti ir finansiškai pervesdami bet kurią sumą į jo brolio Vladislavo Seredenko sąskaitą — EE201010052000108005

***

Уже полтора года томится в Эстонской тюрьме без вины виноватый «русский омбудсмен» Эстонии – СЕРГЕЙ СЕРЕДЕКНО. Юрист, ученый, публицист, политический заключенный. Обвинения против Середенко просто невероятно нелепы по своей абсурдности и бредовости, якобы, «за поддержание отношений» (с Россией), направленных против Эстонской республики и угрожающие ее безопасности. Известного правозащитника, по сути, осудили за инакомыслие, за критику правящих властей по отношению к национальным меньшинствам.

Это кажется невероятным, но все именно так и есть. Состоявшийся 19 декабря Апелляционный суд Эстонии оставил без изменения приговор первой инстанции – 5.6 лет лишения свободы. За слова, за мысли, изложенные на бумаге…

СЕРГЕЮ МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:

Sergei Seredenko,

Tallinna vangla, Linnaaru tee 5,

Soodevahe küla, Rae vald,

75322 Harjumaa, Estonia.

Поддержать материально можно, перечислив посильную сумму на счёт его брата: Vladislav Seredenko – EE201010052000108005

***

ALEKSEJUS GREIČIUS/АЛЕКСЕЙ ГРЕЙЧЮС

Lietuvos kalėjime dėl toлшщ paties nepagrįsto kaltinimo šnipinėjimu Rusijos žvalgybai, kaip ir Paleckis, nuo šių metų rugpjūčio mėn. bausmę atlieka pilietinis veikėjas, «Nemirtingojo pulko» koordinatorius Klaipėdoje, Pasaulio tautų teisuolio anūkas ALEKSEJUS GREIČIUS. Per karą jo šeima nuo nacių represijų išgelbėjo jauną žydę Sarą Kantor, kurią beveik metus slėpė savo namuose. Bet mūsų dienomis, deja, nepavyko išgelbėti paties Aleksejaus nuo keršto.

Be rimtų įrodymų, Lietuvos specialiųjų tarnybų užsakimu, jis buvo suimtas, apkaltintas šnipinėjimu ir nuteistas kalėti 4 metus, nepaisant onkologinės diagnozės. Aleksejus jaučiasi kalėjimo sąlygomis, žinoma, baisu! Alioša kenčia nuo silpnumo, kiekvieną rytą sunkiai keliasi auštant, kad nueitų į virtuvę skusti bulvių. Jo pagyvenęs tėvas siaubingai nerimauja dėl jauniausiojo sūnaus, bijo, kad jo nesulauks sugrįžtančio.

Amerikoje ir Izraelyje gyvenantys Saros Kantor palikuonys, jos sūnūs ir anūkė ne kartą rašė peticijas Lietuvos valdžiai, prašydami malonės ir humaniško elgesio su savo gelbėtojų anūku. Tačiau Lietuvos valdžia liko kurčia jų prašymams.

LAIŠKUS IR ATVIRUKUS GALITE RAŠYTI ALEKSĖJUI ADRESU:

Aleksejus Greičius,

LT-56369 Lietuva.

Kaišiadorių raj., Pravieniškiu II kolonija.

Pravieniškių g. 5

Tėvo banko duomenys:

Jonas-Rimantas Greičius,

Swedbank, LT957300010003550583

SWIFT kodas NABALT22

***

В литовской тюрьме по такому же огульному обвинению в шпионаже в пользу российской разведки, как и Палецкис, с августа с.г. отбывает наказание гражданский активист, координатор «Бессмертного полка» в Клайпеде, внук праведников мира АЛЕКСЕЙ ГРЕЙЧУС. Когда-то его семья спасла от нацистской расправы молодую еврейскую женщину Сару Кантор, которую они почти год прятали у себя в доме. А В НАШИ ДНИ уберечь от расправы самого Алешу, увы, не получилось.

Без каких-либо серьезных доказательств с подачи литовских спецслужб он был арестован, обвинен в шпионаже и осужден к 4 годам тюрьмы, несмотря на наличие онкологического диагноза. В тюремных условиях Алексей чувствует себя… Да, ужасно, конечно, он себя чувствует! Алеша мучается от слабости, каждое утро встает с трудом на рассвете, чтобы идти чистить картошку на кухню. Его престарелый отец страшно переживает за своего младшего сына, боится, что так и не дождется его возвращения.

Потомки Сары Кантор, ее сыновья и внучка, живущие в Америке и Израиле, не раз писали ходатайства властям Литвы, с просьбой проявить милосердие и гуманное отношение к внуку их спасителей. Но власти остались глухи к их обращениям.

АЛЕКСЕЮ МОЖНО НАПИСАТЬ ПИСЬМА И ОТКРЫТКИ ПО АДРЕСУ:

Aleksejus Greičius,

LT -56369 Lithuania.

Kaisiadoriu raj., Pravieniskiu II kolomoja.

Pravieniskių g. 5

Банковские реквизиты отца:

Jonas-Rimantas Greičius,

Swedbank, LT957300010003550583

SWIFT код НАВАLT22

Ala Berezovskaja/Алла Березовская

Тюремный Вестник

***

P.S. Taip pat galima pasveikinti su Šventėmis ir visus kitus Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinius kalinius, o jų – nemažai/Так же с Праздниками можно поздравить и всех других политзаключённых Литвы, Латвии и Эстонии, а их — не мало.