Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

2023 metų rugpjūčio 17-19 dienomis Minske vyko antrasis tarptautinis antifašistinis kongresas, kuriame dalyvavo delegatai iš 30 šalių. Pirmasis tarptautinis antifašistinis kongresas įvyko 2022 metų rugpjūčio 20 dieną Maskvoje.

Dabartinis plataus masto forumas vyko su šūkiu „Vardan žmonijos ateities, bendromis pastangomis sustabdysime neofašizmą“. Sveikinimo žodį renginio dalyviams atsiuntė Baltarusijos Respublikos prezidentas Aleksandras Lukašenka.

Kongreso eigoje buvo priimta rezoliucija, kurioje konstatuotas fašizmo ir nacizmo idėjų atgimimo faktas daugelyje pasaulio šalių, pirmiausia Vakaruose ir JAV.

Kongreso dalyviai išdėstė šias tezes:

– Vakarų pseudodemokratijos sulaužė po Antrojo pasaulinio karo atsiradusią tarptautinio saugumo sistemą ir, perrašiusios istoriją, suvertė kaltę dėl prasidėjusio Didžiojo Tėvynės karo TSRS;

– Kolektyviniai Vakarai šlovina nacių nusikaltėlius, inicijuoja tarybinių karių išvaduotojų paminklų griovimą Europos šalyse;

– Baltarusijos kaimyninių šalių militarizacija sudaro prielaidas strateginio stabilumo pažeidimui Rytų Europos regione;

Atsižvelgdamas į dabartinę situaciją, Tarptautinis antifašistinis kongresas paragino:

– Tarptautinė bendruomenė – visapusiškai ir objektyviai įvertinti įvykius, vykstančius šalyse, kuriose gaivinama fašistinė ideologija;

– politinių partijų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų atstovus – vienytis į Jungtinį tarptautinį antifašistinį frontą;

– Žiniasklaidos atstovai – objektyviai nušviesti įvykius, vykstančius pasaulyje, pasmerkti bet kokias fašizmo, nacizmo ir šovinizmo apraiškas;

– Atskleisti karų istorijos falsifikacijų autorius ir Vakarų politikus, kurie priima sprendimus peržiūrėti Didžiojo Tėvynės ir Antrojo pasaulinio karo pamokas;

– Tobulinti tarptautinę ir nacionalinę teisę, garantuojančią fašistų nusikaltėlių bausmę, užkertant kelią fašizmo reabilitacijai;

– Prisidėti prie pastangų sukurti tarptautinį tribunolą, kuris patrauktų atsakomybėn Ukrainos karinius ir politinius neonacius;

– Atskleisti ir į viešąją apyvartą įvesti dokumentus apie fašizmo nusikaltimus ir progresyvių jėgų kovą su juo.

TA informacija