Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Vilniuje eilinės LGBTQ+ bendruomenės eitynės „Vilnius Pride 2023: vis dar einam“. Netradicinių santykių maršo dalyviai renginyje kelia teisinės ir medicininės lyties keitimo prieinamumo klausimą, homoseksualinių porų teisę į santuoką, partnerystę ir įvaikinimą, nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatų panaikinimą.

Galima teigti, kad netradicinės orientacijos žmonių paradai mūsuose jau tapo savotiška tradicija. Ir tai, deja, gali turėti ir tikriausiai turės egzistencines pasekmes tradicinės šeimos ir nacionalinės valstybės likimui. Valstybės pamato – tradicinės šeimos griovimui Lietuvoje uždegta žalia šviesa.

Tradicinė šeima – tai prigimtinę šeimą, kurią sudaro mama, tėtis ir vaikai. Ji kuriama laisvos biologinio vyro ir biologinės moters santuokos pagrindu. Santuoka ir šeima grindžiami meilės ir tarpusavio prieraišumo santykiais. Tuo pačiu manome, kad teigti, esa „mes už tradicinę šeimą ir Konstituciją“, kaip tai daro kai kurie šeimos vertybių gynėjai, – nepakanka. Nes šeima yra įtakojama bei atakuojama esamos visuomenės sistemos, kuriai diriguoja atitinkama valdžia.

Homoseksualinė propaganda – dalis Europos Sąjungos ir tuo pačių Lietuvos valdžios politikos ir jos kūrėjams yra nusispjauti į žmonių nuomonę ar nepritarimą. Šioje vietoje buržuazinė dabartinės Lietuvos Konstitucija – tai ne atsakymas, o problema.

Šeimos klausimas yra bendro socialinio klausimo dalis. Plūstančiai iš vakarietiško liberal-fašistinio globalizmo, vaivorykštinio genderizmo ir juvenalinės justicijos agresijai galima priešpastatyti tik atkurtą socialiniais bei patriotiniais pagrindais mūsų šalies valstybingumą ir taip užkirsti kelią Lietuvos degradacijai bei depopuliacijai.

Valdančio politinio elito pašalinimas iš valdžios yra būtina tautinio išlaisvinimo sąlyga ir mūsų šalies ateities garantija. Yra gerai žinoma tiesa: vaikai – mūsų ateitis. Kokie Lietuvos vaikai, kaip jie auklėjami ir mokami, tokia ir mūsų šalies ateitis.

Galima prisiminti, kad „juodais“ tarybiniais laikais kiekviename kaime buvo įsteigta bent jau pradinė mokykla, kiekviename miestelyje – aštuonmetė, arba vidurinė, kultūros namai, bibliotekos. Po 1990-jų viskas buvo metodiškai naikinama. Dabar daug kur liko tik “geltonieji autobusiukai”, vežantys vaikus kartais iki 40 km. į dar išlikusias mokyklas.

Per „nepriklausomybės“ laikotarpį mes praradome ištisą kartą. Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius ženkliai sumažėjo. Mokinių skaičius ir toliau mažėja. Panašu, kad iki 2030 metų turėsime savivaldybes, kuriose bus tik po vieną mokyklą. Beje, daug vaikų tiesiog valkatauja ir nelanko mokyklos.

Dėl šveitimo sistemos sukomercinimo taip pat prastėja mokymosi bei auklėjimo kokybė. Ryškiai matomos moksleivių bendros kultūros stokos, elementaraus neraštingumo didėjimo, bei socialinio kvailėjimo pasekmės.

Šių procesų priežastys – ne tik natūralus demografiniai bei technologiniai procesai, bet ir netinkamas socialinis reformavimas, neigiamos, dėl vyraujančios kapitalistinėje visuomenėje socialinės atskirties, turtinės diferenciacijos, skurdo bei kitų nepriteklių, gimstamumo, bei emigracijos, tendencijos. Vienu žodžiu, priežastys – dabartinė santvarka ir valdžios vykdoma antiliaudinė politika.

Kiekvieno žmogaus bet kokia orientacija, tame tarpe ir seksualinė, yra jo privatus dalykas. Nei valstybė, nei kokios socialinės, religinės ar politinės grupės neturėtų kaip nors riboti žmogaus asmeninį gyvenimą. Bet tik tol, kol šis asmeninis gyvenimas netrikdo kitų žmonių teisių ir interesų bei saviraiškos, nesudaro kliūčių jų tarpusavio bendravimui ir tradicinėms dorovinėms vertybėms.

Visiškai nepriimtina, kai atskiri asmenys ar žmonių mažuma bando viešai demonstruoti savo “išskirtinę savybę” ar net diktuoti savo valią daugumai. Tai jau ne demokratija, o kažkoks paranojiškas “europietiškas liberalizmas”, kuris veda į žmogaus ir visuomenės degradavimą ir išvis kelia pavojų sociumo egzistencijai.

Homoseksualinių santykių propaganda turi būti įstatymiškai uždrausta vaikų ir jaunimo tarpe, reikia stiprinti prigimtinės šeimos valstybinį ir visuomeninį palaikymą.

Tai gali padaryti tik socialiai orientuota ir nacionalinius interesus puoselėjanti valdžia.

TA informacija