Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

A. Paleckio kasacinį skundą nagrinės išplėstinė teisėjų kolegija

Balandžio 14 d. Vilniuje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nutarė kasacinį Algirdo Paleckio advokato pateiktą skundą perduoti nagrinėti LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinei 7 teisėjų kolegijai.

Šis sprendimas argumentuojamas tuo, kad šnipinėjimo nusikaltimo, dėl kurio A. Paleckis nuteistas 6 kalėjimo metams, sudetės aiškinimas jo baudžiamojoje byloje gali būti vertinamas kaip naujas teisinės normos aiškinimas teismų praktikoje.

Latvijoje prasidėjo „žurnalistų byla“

Balandžio 11 d., Rygoje prasidėjo rusiškai rašančių Latvijos žurnalistų teismų ciklas. Jie kaltinami „Europos Sąjungos sankcijų pažeidimu“.

Latvijos valstybės saugumo tarnybos (Valsts drošības dienests) iniciatyva 16 asmenų buvo pripažinti įtariamaisiais pagal Baudžiamojo kodekso (LK) 84 straipsnio 1 dalį už bendradarbiavimą (rengiant žurnalistinę medžiagą) su Tarptautine naujienų agentūra Russia Today bei jos struktūriniais padaliniais „Baltnews“ ir „Sputnik“.

Bausmė pagal šį Baudžiamojo kodekso straipsnį numato laisvės atėmimą iki ketverių metų.

Akivaizdu, kad vienu metu į teisiamųjų suolą pasodinti keliolika žurnalistų dėl jų profesinės veiklos yra gėda Europos mastu. Todėl prokuratūra nusprendė 14 bylų atskirti į atskirus teisminius procesus ir nagrinėti žurnalistus po vieną.

„Žurnalistų byla“ – dar vienas žingsnis įbauginti Latvijos visuomenę, kurioje tapo pavojinga turėti nuo oficialiosios besiskiriančią nuomonę.

Estijoje teismas atmetė Aivo Petersono skundą

Talino apygardos teismas atmetė Aivo Petersono advokato skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo suimti judėjimo „Koos/Вместе“ lyderį.

Kartu su Aivo Petersonu buvo suimti buvę «Naktinės sargybos» nariai Andrejus Andronovas ir Dmitrijus Rootsi. Visi jie buvo suimti iškart po 2023-iais metais kovo 5 d. vykusių Estijoje parlamento rinkimų.

Aivo Petersonas rinkimuose dalyvavo Kairiųjų partijos sąraše ir stebėtinai gerai pasirodė Ida-Virumaa apygardoje, surinkęs 3968 balsus. Taip jis suteikė partijai paramą iš valstybės biudžeto ateinantiems ketveriems metams.

A. Petersonas prieš rinkimus lankėsi Rusijos užimtuose Ukrainos teritorijose, sukėlęs tuo pačiu „patriotiškos“ Estijos visuomenės pasipiktinimą ir šiuo poelgiu paskatinęs Estijos valdžią suimti politiką bei apkaltinti jį ir jo kolegas „veiksmais prieš Estijos Respubliką“.

TA informacija