Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Lietuvos Valstybės saugumo departamentas pagaliau sureagavo į buvusio Konstitucinio teismo pirmininko D. Žalimo priekaištus dėl „fantazijos stokos“ bei kitų oficiozinių politikų raginimus ir surašė pažymą prieš “Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ asociaciją ir jos vadovę E. Švenčionienę. Dabar, kaip musuose įprasta, prie politinio užsakymo bus pritempinėjami, neva, „teisiniai“ argumentai ir straipsniai.

TA informacija

***

Kaltinimai Tarptautiniam geros kaimynystės forumui primena kažkieno fantazijas

Ar Lietuva teisinė valstybė?

Ar Lietuvos konstitucija galioja?

Ar demokratinėje šalyje galima žodžio laisvė?

Ar Lietuva demokratinė šalis?

Ar Lietuvoje uždrausta opozicija ?

Ko bijo Lietuvos administratoriai?

Kaltinimai Tarptautiniam geros kaimynystės forumui primena kažkieno fantazijas.

Forumas įkurtas laikantis įstatymu numatytos tvarkos veiklos kryptys pasirinktos iš įstatymiškai leidžiamų veiklų sąrašo. Forumas veikia vadovaudamasis viešumo ir skaidrumo principais.

Pateikiant kaltinimus ,įstatymų interpretacija ryškiai pažeidžia ne tik Lietuvos,bet ir tarptautinius žmogaus teisių konvencijos principus.Žodžio laisvė,judėjimo laisvė demokratiškoje šalyje yra saugoma ir ginama.

Forumas nuolat pasisako už taiką,bloga taika visada geriau negu karas,tokiu būdu išsaugomos gyvybės.Gyvybė neįkainojama,ji turi būti saugoma ir ginama.

Gerų santykių ir dialogo su kaimynais palaikymas , tai taikos saugojimo ir plėtojimo garantas.

Esamoje situacijoje ,kai spaudoje nuolat eskaluojamas karinio konflikto klausimas,tik liaudies diplomatija yra pajėgi sustabdyti šią beprotybę.Liaudis yra tikroji šalies savininkė ,jos balsas turi būti girdimas plačiai.Ir tai yra visuotinis kvietimas taikai.

Taikos siekis yra pagrindinis Geros kaimynystės forumo tikslas.

Tik dialogas gali užtikrinti taiką.Mes bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis taikos išsaugojimo pagrindu.

Mano asmenė pozicija -būtinas ekonominio ir politinio dialogo plėtojimas su rytais ,su Baltarusija,Rusija,Kinija.Tai visapusiškai naudinga Lietuvai.Laikas nestovi vietoje,reikia kurti naujus,abipusiai naudingus ,tarptautinius santykius.Užvertę juodus ,fašizmu paženklintus istorijos puslapius ,turime statyti tiltus ,užtikrinančius saugią kaimynystę.

Šiuo metu užsienio politika nukreipta tik viena linkme ir mano manymu ji nėra saugi.

Būtina sustabdyti Kaliningrado ekonominę blokadą ir pradėti sveiką dialogą.Glaudus bendradarbiavimas su Baltarusija sumažintų Lietuvos patiriamus energetinius nuostolius,leistų atsigauti strateginėms pramonės šakoms.

Tik kvailys kerta šaką ant kurios sėdi.

Kas įdavė pjūklą į rankas Lietuvos administratoriams?

Pigi elektra iš Baltarusijos,gamtiniai Rusijos ištekliai,Kinijos technologijos domina visus,kuo anksčiau tai pripažinsime.tuo geresnio rezultato sulauksime.

Mes už taikų buvimą šalia.

Pagarbiai Erika Palšauskaitė Švenčionienė

***

VSD pažyma prieš Geros Kaimynystės Forumą

2022 09 07

Erika Švenčionienė ir Kazimieras Juraitis