Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Sausio 13-ąją dieną eilinį kartą bus minimi 1991 metų tragiški Vilniaus įvykiai, kai krito nekaltos aukos, kurių galėjo nebūti.

Kasmet šią tragišką Lietuvos istorijos datą valdžia bando panaudoti tautos ir politinio elito konsolidavimo ir mobilizavimo tikslams, sąjūdietiškų dvasių prikėlimui bei trafaretiško patriotizmo skatinimui. Ta proga dar kartą bandoma „įkalti“ į žmonių sąmonę oficiozinę landsberginę sausio įvykių versiją.

Tikra istorinių įvykių esmė pasimato per laiko atstumą. Šiandien, ypač po visų pasaulinio pobūdžio permainų, po Kijevo maidano ir karo Ukrainoje, po kolektyvinių Vakarų ir Rusijos konfrontacijos viskas atrodo ne taip vienareikšmiškai. Ryškėja nauja sausio 13 globalinė civilizacinė prasmė ir politinė provokacinė šių įvykių mechaniką. Gilėja ir praraja tarp oficiozinio elitinio bei liaudiško demokratiško sausio 13 minėjimo tradicijų.

Kodėl mums svarbi sausio 13 tema? Todėl, kad tai buvo reakcingo geopolitinio lūžio taškas. Todėl, kad tai tapo perėjimo į degraduojančią civilizacinę ir socialinę erdvę bei ciniškai apgautų masiškų vilčių ir lūkesčių simboliu. Todėl, kad paskelbus Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, deja, greitai paaiškėjo, kad tai valdžios nepriklausomybė nuo žmonių ir šalies priklausomybė nuo kosmopolitinio kapitalo, kad tai laisvė mažumai grobstyti, o daugumai – skursti. Mes prisimename praeitį tam, kad pagal ją spręsti apie ateitį ir išmatuoti dabartį.

Privatizacijos „dėka“ mūsų visų turtą pasisavino maža grupelė buvusios tarybinės ir naujos sąjūdinės nomenklatūros atstovai. Atsirado socialinė nelygybė ir atskirtis. Vietoj ūkio vystymosi pagal planą jis ėmė degraduoti pagal rinkos dėsnius. Todėl žlugo pramonė ir žemės ūkis, merdi kultūra, medicina ir švietimas. Iš Vakarų atėjusi vaivorykštinė ideologija griauna tradicinę šeimą. Griūna ir pats žmogus. Šalies militarizavimas pasekė neregėtus mastus, Lietuva atsidūrė ant karo slenksčio. Po įvairiomis priedangomis nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės bei laisvės, persekiojami kitaminčiai, jiems kurpiamos sufabrikuotos bylos, nepaisoma Lietuvos Konstitucijos.

Tam, kad atkurti socialinį teisingumą mūsų šalyje, atkurti tikrąją Lietuvos laisvę ir valstybingumą pirmiausia reikia pradėti sakyti tiesą. Tik tiesa išlaisvina žmogų ir tik dvasiškai laisvas žmogus kovoja už tiesą ir teisingumą.

TA informacija

***

Prisimenant Sausio 13

2023 01 03

Tarptautinio Geros Kaimynystės Forumo vadove Erika Švenčioniene, istorikas Valerijus Ivanovas ir teisininkas Arvydas Balčius kalbasi apie tragiškus 1991 m. sausio 13 įvykius Vilniuje