Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Rusijos karinė operacija Ukrainoje yra tiesioginė Maidano perversmo pasekmė. Kas pakelia kardą, tas nuo jo ir žūsta. Pirmieji jį pakėlė fašistuojantys banderininkai 2014 m. vasarį Kijeve, kuomet jie Molotovo kokteiliais ir šūviais į savus bei svetimus nušalino kad ir netobulą, bet teisėtą tuometinę Ukrainos valdžią. Tolesnį scenarijų jau tada buvo galima numatyti. Nes valdžioje atsidūrė radikalūs ukrainiečių nacionalistai, kilę iš Vakarų Ukrainos ir sudarantys absoliučią šalies gyventojų mažumą. Tačiau tai buvo gerai organizuota, fanatiška ir Vakarų remiama mažuma. Ji norėjo derusifikuoti Ukrainą, kurioje rusai ar rusakalbiai sudarė didžiulę gyventojų dalį, o Kryme ir Ukrainos Rytuose – absoliučią. Krymas ir Donbasas nepasidavė.

Todėl ypač Donbasas kentėjo visus šiuos 8 metus (būtų kentėjęs ir Krymas, jei ne Rusija) – nuo apšaudymų ir provokacijų ten iki vakar masiškai žūdavo civiliai, kuriuos metodiškai naikindavo palei sieną su Donbasu įsikūrė neonacistiniai Ukrainos bataljonai („Azovas“ ir kiti). Pati gi Ukraina turėjo būti paversta anti-Rusija, kas prieštaravo civilizaciniam šio krašto kodui. Ukrainiečiai ir rusai – broliškos ir giminingos tautos, daug kas jas laiko viena tauta. Tačiau geopolitinėje kovoje Vakarai nuo XIX galo skatino ukrainiečių nacionalizmą – ir tas skatinimas pasiekė kritinę ribą mūsų laikais. Galop buvo prieita prie masiško ir metodinio Ukrainos militarizavimo, jos traukimo į NATO įtakos zoną, raketų ir kitų ginklų, nukreiptų prieš Rusiją, dislokavimo.

Ilgai tai tęstis negalėjo. Pakęsti tai savo pašonėje negalėjo nė viena save gerbianti  šalis. Derybos Minsko formatu nevyko, nes Kijevas atisakydavo kalbėtis su Donbasu. Kaip „taikos balandis“ ir „tautos tarnas“ išrinktas klounu anksčiau dirbęs prezidentas Vladimiras Zelenskis po rinkimų ūmai virto vanagu, tarnaujančiu Amerikai. Kuri perėmė vadovavimą Ukrainos vidaus ir užsienio politikai. JAV išnaudojo Ukrainą tam, kad stabdytų Rusijos vystymąsi. JAV išnaudojo ir mus, Baltijos šalis, lygiai tam pačiam tikslui. Todėl atsakomybę už Ukrainos tragediją tenka pirmiausia JAV, o tada jau ir jos marionetėms. Rusija padarė paskutinį gestą, praėjusį gruodį pasiūliusi suteikti Ukrainos neutralų statusą, ją demilitarizuojant. Į gestą nebuvo sureaguota, priešingai – Ukrainai toliau žadėta narystė NATO. Tolesnė tokia Ukrainos raida negalėjo nesibaigti liūdnai.

Mes, kairieji patriotai, apie visa tai sakėmė dar 2014 metais. Įvykiai patvirtino mūsų tiesą.

Kviečiame Lietuvos žmonės susimąstyti, kiek atsakomybės už Ukrainos tragediją tenka Lietuvą užvaldžiusiai grupuotei, kurį visą laiko po 2014 metų perversmo Maidane stūmė Ukrainą į šį karą. Kviečiame įžvelgti ir daugiau panašumų tarp žlungančio Kijevo režimo ir Vilniaus režimo. Radikaliai nacionalistiški, JAV valdomi ir rusofobiški režimai šiame Europos regione – ne-gy-vy-bin-gi.

Tikroji alternatyva jiems – už gerą kaimynystę ir socialinį teisingumą pasisakanti „Teisingumo Aušra“ ir jos skatinama visų patriotinių jėgų koalicija.

Teisingumo Aušros“ Infocentras

2022 02 24