Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Sausio 13-ąją dieną Lietuvoje minimi 1991 metų tragiški Vilniaus įvykiai, kai žuvo nekalti mūsų žmonės, daugelis labai jauni.

Tikra istorinių įvykių esmė ir prasmė pasimato per laiko atstumą. Šiandien, po viso „Nepriklausomos Lietuvos“ istorijos laikotarpio, po visų globalinio pobūdžio kataklizmų, po Kijevo maidano bei kitų „spalvotų“ pavykusių ir nepavykusių „revoliucijų“, karo Ukrainoje ir kolektyvinių Vakarų bei Rusijos konfrontacijos įkarštyje, viskas atrodo ne taip vienareikšmiškai kaip anų dramatiškų įvykių fone.

Viena vertus, sausio 13 – tai pasiaukojimo ir žmonių pasiryžimo apginti laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, bet tuo pačių – tai ciniškai apgautų vilčių ir lūkesčių simbolis.

Paskelbus Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, deja, greitai paaiškėjo, kad tai realiai išvirto į kompradoriškos valdžios nepriklausomybę nuo žmonių ir šalies priklausomybę nuo kosmopolitinio transnacionalinio kapitalo, į laisvę mažumai grobstyti, o daugumai – skursti. Privatizacijos „dėka“ mūsų visų turtą pasisavino maža grupelė buvusios tarybinės ir naujos sąjūdinės nomenklatūros atstovai. Gilėja socialinė nelygybė ir atskirtis.

Sužlugdyta buvusi galinga pramonė, išvystytas žemės ūkis, atominė energetika, merdi kultūra, medicina ir švietimas. Tapome pusiau-kolonijinė valstybėlė. Iš Vakarų atėjusi vaivorykštinė ideologija griauna tradicinę šeimą. Griūna ir pats žmogus. Šalies militarizavimas pasekė neregėtus mastus, šalyje vėl svetima kariuomenė, Lietuva atsidūrė ant karo slenksčio.

Po įvairiomis priedangomis nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės bei laisvės, persekiojami kitaminčiai, jiems kurpiamos sufabrikuotos bylos, nepaisoma Lietuvos Konstitucijos, griaunami santykiai su kaimynais, plinta politikų bei teisininkų savivalė, ryškėja autoritarinės valstybės tendencijos.

Tam, kad atkurti socialinį teisingumą mūsų šalyje, atkurti tikrąją Lietuvos laisvę ir nepriklausomybe pirmiausia reikia teisingai suvokti realią padėtį, o tam reikia išmokti ir išdrįsti sakyti tiesą apie praeitį ir dabartį. Tik tiesa išlaisvina žmogų ir tik dvasiškai laisvas žmogus kovoja už teisingumą, laisvę ir nepriklausomybę.

TA informacija