Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Bet koks leidinys ar apskritai informacijos platforma turi turėti kriterijus dėl to, kokia medžiaga gali būti publikuojama, kokia – ne. Ypač tuo atveju, jei siekiama atstovauti konkrečią idėjinę, pasaulėžiūrinę poziciją.

Be abejo, medžiaga būna labai įvairi ir turinio, ir formos požiūriu. Todėl pozityviai apibrėžti, kas gali būti publikuojama – perdėm sudėtinga (juk tai reikalautų iki smulkmenų aprašinėti visus įsivaizduojamus turinius, formatus bei šį „visų įsivaizduojamųjų“ sąrašą nuolat pildyti). Ir tiesiog nepraktiška.

Todėl verčiau įvardinti tai, kokios medžiagos neturėtume skelbti.

* * *

1. TA kanaluose tegali būti publikuojama turininga medžiaga (o „turinys“ reiškia: a) konkrečius faktus; b) tų faktų analizę, apibendrinimą ir vertinimą; c) apibrėžtas idėjas, jų vystymą ir dėstymą; d) įvairių socialinių teorijų populiarinimą ir/ar kritika.

2. Publikuojamosios medžiagos turinyje jokia forma (atvira ar užslėpta, tiesmuka ar subtilia) negalima propaguoti:

2. 1. Rusofobijos, antitarybiškumo, antikomunizmo;

2. 2. Rasizmo, šovinizmo, nacionalizmo bei įvairias kitokias ksenofobijos formas;

2. 3. LGBT ideologijos, pornografijos, vartotojiškumo „ideologijos“ ir kvailinimo „kultūros“;

2. 4. Religinių bei kitokių sektų, jų bendrijų, siekių ar idėjų;

2. 5. Tradicinių humanistinių tikėjimų (krikščionybės, islamo, judaizmo, budizmo.) išpažinėjų religinius jausmus įžeidinėjančios retorikos.

3. Publikuojamoje medžiagoje negali būti keiksmažodžių ar kitokios necenzūrinės leksikos.

4. Negali būti publikuojama medžiaga, kurioje:

4. 1. Pateikiami nepatikrinti / nepatikimi faktai;

4. 2. Faktai ir mintys pateikiami, dėstomi nerišliai, nenuosekliai;

4.3. Nusižengiama bendriems etikos ir TA moraliniams principams;

4. 4. Prieštaraujama TA ideologijai bei programinėms nuostatoms.

5. Publikuoti medžiagą TA kanaluose turi tik redkolegijų nariai ar inforesursų administratoriai; visi kiti (galimi autoriai ir bendradarbiai), norintys kažką paskelbti, tiesiogiai kreipiasi į juos.

6. Priimti ar atmesti dar nepaskelbtą, arba pašalinti jau paskelbtą medžiagą gali TA ideologinės grupės ar TA vadovybės įgalioti atstovai (pateikiant pakankamas priežastis, argumentus dėl kiekvieno atvejo).

Teisingumo Aušros Etikos komisija

2022-10-01