Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
Vote Now

Dvaras žygiuoja liepto galo link

(Lietuvos opozicinio politiko ir politinio kalinio komentaras iš kalėjimo kameros) Gudresni dvaro „politologai“ pagaliau užuodė, kuo kvepia eilinis purvinas Vakarų žaidimas, šiuo atveju – Ukrainoje. Drąsesni iš jų jau pripažįsta, kad JAV ir jų satelitai tik imituoja, kad jie „padeda Kijevui laimėti karą su Maskva“. Pagaliau provincialams dašuto, kad JAV eilinį kartą tik išbandė rusiškos

10 Требований «Зари Справедливости»

Братья и сёстры! Настало время действовать! Отступать дальше некуда! Власть ландсбергистов постоянно нарушает Конституцию. Отнимает у нас наши права и свободы. Миллион наших соотечественников она сослала на Запад, в эмиграцию. Платит нам гроши, а сама жирует за счёт «прихватизированной» бывшей общенародной собственности. Уничтожает наш язык и культуру, а традиционную семью разменяла на так называемый «новый

10 „TEISINGUMO AUŠROS“ REIKALAVIMŲ

BROLIAI IR SESĖS LIETUVOS! Atėjo valanda veikti. Trauktis nebėra kur! Nes landsbergių valdžia laužo Konstituciją. Atiminėja mūsų teises ir laisves. Ištrėmė milijoną žmonių į Vakarus. Moka mums grašius, o patys pampsta ant prichvatizuoto turto. Naikina lietuvių kalbą, kultūrą, o prigimtinę šeimą iškeitė į „naująjį genderizmą“. Į referendumą dėl ES atviliojo alaus buteliais. O į NATO